Urskogsartad gammal naturskog i Änokdeltat.
Samtliga foton: Skydda Skogen, utom flygbilden över Änokdeltat: T. Lundberg