Galleri och exempelsamling över urskogsartade naturskogar (urskogar) och andra skogar med höga naturvärden inom IKEA/Swedwoods arrenderade område i nordvästra Karelen, Ryssland.