Gamla naturskogar står oskyddade och avverkas fortfarande i stor utsträckning i Sverige. Detta trots att alla stora skogsbolag har certifierat sin skogsmark enligt FSC, som ska garantera att det inte sker, och trots att Sverige har förbundit sig internationellt och nationellt att bevara ett levande skogslandskap. Det sker trots vetskap om att det idag bara återstår några procent av den forna produktiva gamla naturskogen och att ett skydd av dessa skogar är förutsättningen för att Sverige ska ha chans att bevara den biologiska mångfalden, en levande natur. Exempelsamlingen i detta galleri visar upp hotade oaser av mångfald och skönhet i landets skogslandskap. Bilderna är glimtar från avverkningshotade och formellt oskyddade gamla naturskogar med höga naturvärden. Några av bilderna är tagna i redan skyddade skogar, för att visa på den prakt som nästan gått förlorad. De är dokumenterade av ideella naturvårdare från Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen eller under Forskningsresan i Naturvårdens utmarker. Alla rättigheter tillhör fotograferna och organisationerna.


Läs mer om gammelskog här