Verkligheten i skogen

Bilder från industriskogar och skandalhyggen. Alla foton i detta galleri är tagna under 2000-talet i skogslandskap som förvaltas av de stora miljöcertifierade skogsbolagen i landet. De visar på de brister i miljöhänsynen som finns och på skogslandskapets förvandling från artrika naturskogar till monokulturer och ensartade produktionsskogar. Alla bilder är tagna av Skydda Skogen om inte annat anges.