Reports and documents

Title 2019 - Rapport om avverkning av urskogsartad grannaturskog i Dikanäs
Description

Ca 40 hektar skog med mycket höga naturvärden är avverkningsanmäld i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun, ovanför den fjällnära gränsen. Totalt har 20 rödlistade arter hittats i en översiktlig inventering i de avverkningsanmälda skogarna. Den sårbara vedsvampen laxporing (VU) som bara hittats på fem platser i Västerbottens län finns en av de avverkningsplanerade skogarna. Det är Vilhelmina Övre Allmänningsskog som planerar avverkningen.

Version
File Download