Reports and documents

Title 2019 - Begäran om nyckelbiotopsinventering – Stor-Mullberget nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun - SCA ​
Description

SCA planerar att avverka ca 65 hektar skog med höga naturvärden vid Stor-Mullberget ca 3 mil nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun.

Version
File Download