Reports and documents

Title 2019 - Inventeringsrapport om Marktjärnberget norr om Fränsta, Ånge kommun
Description

SCA planerar att avverka 41,7 hektar sammanhängande naturskog vid Marktjärnberget ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun. En av de avverkningsanmälda skogarna (ca 15 hektar) har inventerats och presenteras i denna inventeringsrapport. De andra skogarna har kort besökts där de skogliga strukturerna tyder på höga naturvärden.

Version
File Download