Reports and documents

Title 2019 - Klagomål gällande avverkningsanmäld skog på SCA:s markinnehav i Marktjärn, Ånge kommun
Description

Klagomålet omfattar Svarttjärnåsen och Marktjärnberget i Ånge kommun, Västernorrlands län. Skogarna vid Svarttjärnåsen och Marktjärnberget i Marktjärn är planerade för avverkning av SCA och ligger ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun. Båda skogsområdena har höga naturvärden vilket styrks av det stora antalet rödlistade
arter som hittats i områdena.

Version
File Download