Reports and documents

Title 2019 - Avverkningshotade skogar
Description

I dokumentet presenteras ett litet urval av skogar med höga naturvärden som är planerade för avverkning av olika skogsbolag eller privata markägare under 2019. Några av avverkningsplanerna har frysts tills vidare eller dragits tillbaka efter protester från miljörörelsen. Detta är dock skogar som inte borde anmälas för avverkning överhuvudtaget och de saknar fortfarande formellt skydd (i december 2019).

Version
File Download