Reports and documents

Title 2016 - Venjans Skogsrike
Description

Rapport över en inventering av skyddsvärda naturskogar i västra Mora och gränstrakterna av Malung och Älvdalen. Inventeringarna har gjorts av naturskyddsföreningen Dalarna, naturskyddsföreningen Mora och Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2016.

Version
File Download