Reports and documents

Title 2016 - Svar på FSC konsultation
Description

I samband med en uppdatering av standarden för den svenska FSC (Forest Stewardship Council) ombads organisationer att skicka in synpunkter och förbättringsförslag. Här är blanketten som Skydda Skogen skickad in 2016-11-24.

Version
File Download