Reports and documents

Title 2016 - Yttrande om klimatanpassning skogsbruket
Description

Efter begäran från skogsstyrelsen har föreningen skickat in ett yttrande om hur skogsbruket bör anpassas i och med klimatförändringarna. Allt detta utifrån:Regeringens vision för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. (5 sidor).

Version
File Download