Reports and documents

Title 2017 - Rapport från Ore skogsrike - Ändå hugger man
Description

Ore Skogsrike är ett unikt levande skogslandskap med värdefulla naturskogar där merparten av arealen ligger på Sveaskogs mark. Här finns en biologisk mångfald som inte återfinns på många andra platser i nordvästra Europa. Ändå avverkar Sveaskog dessa skogar.

”Ändå hugger man” är rubriken på den här rapporten som Naturskyddsföreningen i Rättvik låtit ta fram av Sebastian Kirppu, Helena Björnström och Bengt Oldhammer. De har gjort arbetet under juli-oktober 2017. Läsningen borde vara en väckarklocka för alla.

Version
File Download