Reports and documents

Title 2017 - Remissvar till SkS rapport om ekosystemtjänster
Description

Ett remissvar har skickats in till Skogsstyrelsen med anledning av deras rapport "Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan". Remissvaret innehåller båda övergripande kritik och många detaljanmärkningar. Trots att lägesbeskrivningen i rapporten är mycket allvarligt sträcker rekommendationerna inte längre än att "uppföljning behövs", och "kunskapen behöver spridas".

Version
File Download