Reports and documents

Title 2019 - Avverkningshotade Sveaskog-skogar
Description

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har under årens lopp avverkat många skogar med höga naturvärden. Fler skogar står på spel. Här presenteras bara ett litet urval av skogar med höga naturvärden som är planerade för avverkning av Sveaskog (mars 2019). Några av avverkningsplanerna har nyligen frysts tills vidare på grund av protester från miljörörelsen. Den värdefulla naturskogen vid Laxtjärnberget i Arvidsjaurs kommun avverkades dock redan under hösten 2018 – detta kom till miljörörelsens kännedom först i februari 2019.

Version
File Download