Reports and documents

Title 2019 - Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018
Description

Ett femtiotal deltagare besökte under en vecka i juli 2018 ett flertal skogar vid Björkvattnet, Strömsunds kommun i Jämtland, i samband med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade skogar.

 

Version
File Download