När du blir medlem lagrar vi de data som du själv skickar till oss: namn, adress och mailadress. Vi registrerar också vilka år du har betalat medlemsavgift. Uppgifterna hanteras av styrelsen och två registeransvariga personer utanför styrelsen. Uppgifterna används för att skicka information till dig som medlem om vad som händer i föreningen, dels via mail och dessutom via post inför årsmötet. Vi behåller också uppgifterna några år efter att du senast betalat medlemsavgift, för att påminna dig om att betala ifall du fortfarande vill vara med. Sådana påminnelser skickar vi bara sällan, vi kommer alltså inte att spamma dig. Om du inte längre vill vara med i vårt register, hör av dig på info@skyddaskogen.se så tar vi bort uppgifterna.