Fjällnära gammelskogar ska inte avverkas. Hjälp till att påverka politiker genom att skriva under kampanjen här!

Se även bildspelet om området som Kristina Bäck gjort härnedan.

Refresh
Refreshing...