Amanda Tas och David van der Spoel skriver i Nya Wermlands Tidning i en replik mot landbygdsministern och en företrädare för bioenerginäringen. Att skydda skogen för biologisk mångfald och klimatet borde vara en självklarhet.

Refresh
Refreshing...