Thomas Tidholm, Magnus Fredriksson, Amanda Tas, Bengt Oldhammer, Viktor Säfve skriver en kraftfull debattartikel mot generaldirektören för Skogsstyrelsen och nyckelbiotopsinventeringspausen. Läs den i Piteå-Tidningen!

Refresh
Refreshing...