Login Form

Den 6 februari lanserade 23 organisationer kampanjen Vår skog där allmänheten ges en chans att påverka det statliga skogsbolaget Sveaskogs förvaltning. Efter två dagar hade över 10 000 personer skrivit under uppropet och knappt en vecka senare hade uppropet 20 000 underskrifter. Svenska folket tycker uppenbarligen att detta är en viktig fråga. Nu efter snart två veckor har uppropet redan över 30 000 namnunderskrifter.

Låt oss bli fler; skriv under uppropet Vår skog.

Läs mer på Natursidan här

Läs debattartikel i DN här

Läs slutreplik i DN här.

Trakthyggesskogsbruk med körskador i Jämtland.

Skydda Skogen har yttrat sig om Skogsstyrelsens remissrapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter”. Föreningen anser att rapporten har så stora brister att den inte kan tas på allvar, och att processen helt måste tas om. För att förhindra förlust av biologisk mångfald i skogsbruket föreslår föreningen att Skogsstyrelsen bildar en krisgrupp. 

Välkommen till Skogsdag i Folkets Hus Högboda, lördag 6 april

Skogsfestivalen som återuppstod!

”Politikerna lade ner oss men nu är vi tillbaka för egen maskin”.

Den 12:e nov skulle Skogsfestivalen i Högboda, ett arrangemang med fokus på miljöfrågorna, ha öppnat dörrarna. Detta skedde dock aldrig. Programmet lades ned av politikerna i Kil efter vad som verkar ha varit en påtryckningskampanj i det tysta från organisationer kopplade till skogsbruket. Kommunens odemokratiska agerande har uppmärksammats i medier.

 

Klimatnyttan med biobränslen till flyg bör omvärderas, skriver Skydda Skogen i ett brev till Maria Wetterstrand. Foto: Manfred Irmer från Pixels

Under 2018 tillsatte regeringen Maria Wetterstrand som särskild utredare att analysera hur flygets användning av s.k. hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.  Hon ska analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget och ta fram förslag till sådana styrmedel. Skydda Skogen menar att det är olyckligt att regeringen vill öka användningen av biobränslen och varnar för ytterst negativa effekter på både klimat och biologisk mångfald.

Pellets. Foto: Kapilbutani via Wikimedia Commons

Skydda Skogen skriver under ett öppet brev som går till Frankrikes regering för att stoppa kolkraftverket Cordemais.  Istället för att stängas 2022 finns ett förslag om att det ska fortsätta drivas med bioenergi från skogar, något som många organisationer vänder sig mot. Det strider även mot Parisavtalet och att elda med biobränsle är förödande för franska och internationella skogar, för klimatet och för lokalbefolkningens hälsa, skriver organisationerna.

Skogen har många rödlistade arter, foto: Jonas Nordenström

Skydda Skogen har denna vecka skickat ett brev med många underskrifter till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun. Det är ett försök att stoppa avverkningar i en naturskog på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Skogen har många rödlistade arter och är en av de få skogar i Sorseles närhet som inte redan har kalhuggits. 

Kursen  arrangeras av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen och leds av Jon Andersson som arbetar på Sweco Environment i Umeå. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika verktyg för bearbetning av geografiska data. Under kursen kommer de deltagande få bekanta sig med en fritt tillgänglig programvara som heter Q-GIS. Detta program laddas ned gratis från internet och fungerar både på många olika plattformar så som Windows, Mac OS X, Linux och Android. Under kursen kommer vi i första hand arbeta med Windows-versionen.

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen

Länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län har i samförstånd med markägaren nyligen beslutat om att bilda ett stort och mycket värdefullt sammanhängande naturreservat på båda sidor länsgränsen. Namnet på det 1600 hektar stora området är Brevens tallskogar naturreservat, tidigare kallat Bruna bergen gammelskog.

Det var föreningen Skydda Skogen som först uppmärksammade berörda intressenter (som exempelvis länsstyrelserna) om de höga naturvärdena för 10 år sedan. Sedan dess har föreningen drivit på för områdets skydd.

Skydda Skogen inventerade bland annat området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en av de finaste tallskogarna i denna del av Sverige. Den översiktliga inventeringen som gjordes då resulterade i att många fyndplatser koordinatsattes, med många olika arter som indikerar höga naturvärden. Listan över kartlagda rödlistade arter och värdefulla biotoper som området hyser har sedan ökat kraftigt i och med kompletterande och fördjupade inventeringar som gjorts både av Länsstyrelsen och ideella naturvårdare. Skydda Skogen har vid senare tillfällen inventerat och besökt delar av området i samarbete med Naturskyddsföreningen i regionen.

Viktor Säfve från Skydda Skogen var en av de som tog initiativ till inventeringarna av området och han har verkat för att skogsmiljön ska bevaras. Så här säger han:

- Att denna fantastiskt fina tallskogsmiljö nu är skyddad för framtiden känns stort. Det visar att ideellt engagemang gör skillnad och kan bidra till ovärderliga kunskaper om var skyddsvärda områden och arter finns i landskapen.

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt där vi medlemmar samlas, planerar årets verksamhet samt väljer ny styrelse. Kom träffa likasinnade och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller vara expert på skog.Vad vi ska göra nu i år bestämmer vi tillsammans!

Under året har föreningen gjort en massa saker tillsammans med er medlemmar och andra skogsintresserade. Läs Kristina Bäck's årskrönika här.

Motioner skickas senast 14 dagar innan mötet till: styrelsen (at) skyddaskogen.se
Om du vill kandidera till en förtroendepost eller nominera någon annan, maila: valberedningen (at) skyddaskogen.se
För mötesdagordning och stadgar se här.
Propositioner, motioner och valberedningens förslag till styrelsen kommer läggas upp på denna sida.

När och var?

Själva årsmötet kommer ta plats i Ödeshög hos Urnatur 24 mars 2019. Läs mer här om hur du tar dig ditt.

Du anmäler dig senast 15 mars till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Meddela även vilken dag du kommer.

Glöm inte ditt medlemskap för 2019. Sätt in (minst) 100 kr på plusgiro 504609-9. Läs mer här om hur du blir medlem eller kan föra över medlemsavgiften automatiskt.

Mer information om 22-24 mars 2019:

Fredag kväll och lördag ägnar vi åt inspiration, utflykt i Urnaturs närområde, åt verksamhetsplanering och diskussioner. 

Lördag 23 mars

kl 9-12: Diskussioner

12-13: Lunch (ev ute)

13-15: Exkursion i Urnaturs närområde

15-18: Diskussioner (inkl paus)

Kväll: Middag och gemensamt firande av Skydda Skogen 10 år

Söndag 24 mars

Kl. 9-14: Årsmöte

Deltagandet är gratis; vegomat och enkel logi fredag-söndag på Urnatur ingår men vi tar tacksamt emot gåvor. De som vill kan betala till för en bäddad säng i en av Urnaturs stugor (500 kr/säng inkl. lakan; betalas kontakt på plats eller via Swish), annars gäller medtaget liggunderlag/luftmadrass + sovsäck. 

Om du har allergier, behöver reseersättning eller information om färdväg meddela detta vid anmälan. Likaså om du vill hjälpa till att ordna mötet, t ex laga mat, leda en exkursion, visa en film eller läsa en dikt, hålla en workshop etc. 

Kontaktpersoner på plats under helgen är Ulrika Krynitz, praktiska frågor (073-370 26 87) och Elin Götmark, årsmötesfrågor (070-678 74 23).

Vi vill att alla ska ha möjlighet att komma och kan ersätta dina resekostnader som medlem. Glöm inte ditt medlemskap för 2019. Sätt in (minst) 100 kr på plusgiro 504609-9. Tack! Vi ses!

 

Historisk delseger hösten 2018 när halva Karatj-Råvvåive skyddas, foto: Mose Agestam

Trots att Skydda Skogen är en liten förening har flera medlemmar varit aktiva under året. Här är ett axplock på vad föreningen har gjort 2018.

Januari 2018 började med att Skydda Skogen ordnade ett fullsatt seminarie i Stockholm om Klimatet och skogen. Flera skogskunniga i Skydda Skogen höll föredrag- Amanda Tas, Sebastian Kirppu, Elin Götmark och Stig Olof Holm. Viktor Säfve var moderator och Kristina Bäck var initiativtagare till seminariet. Det hela var ett samarbete med Naturskyddsföreningen.

Nu är delar av skogen skyddad efter många års kamp. Foto: Håkan Thenander

Nu ska det bli naturreservat vid sjön Messlingen efter att markägaren har gått med på ett naturvårdsavtal. Redan 2011 startade kampen för den hotade fjällnära skogen vid sjön Messlingen och det har varit många turer sedan dess. Naturreservatet kommer att omfatta 590 hektar varav drygt 380 hektar är skog.

Många vill ha ett större reservat och att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet. Men det slutliga reservatsområdets gräns är ännu inte fastlagd och länsstyrelsen utesluter inte att ett större kombinerat fjäll- och fjällskogsreservat kommer att bli slutmålet.

Håkan Thenander, som har stuga vid sjön Messlingen och är medlem i Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda Skogen drog igång kampen 2011. Han har envist kämpat för skogen i alla år och säger:

– Jag är jätteglad att det blir ett naturreservat! Det blir ett lyft för naturturism och friluftslivet i Messlingen, speciellt för de som gillar fjällnära skog.

Håkan Thenander säger att det är många som ligger bakom och har kämpat för det här. Hans Svensson och Bengt Warensjö var bland de första tillsammans med Håkan att engagera sig för skogen. Hans Svensson har bland annat skrivit och lämnat in överklagande mot avverkningsplanerna. Naturskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen har varit engagerad och Skydda Skogen med Forskningsresan och Johan Moberg som ledde den. Det var många skogsintresserade personer som deltog i Forskningsresan och utförde ideella inventeringar.

– Olli Manninen och andra har också utfört inventeringar ideellt i området. Mirjam Lööf Gren på WWF såg till att området blev en Svensk Naturpärla. Malin Sahlin, sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen, har varit med från början med hjälp och stöd. Bjarne Tutturen som också har stuga i Messlingen har varit mycket engagerad de senaste åren, för att nämna några.

Läs hela artikeln på Natursidan.

Av Kristina Bäck

Tåg med biobränsle. Foto: Stockholm Exergi via Flickr

Skydda Skogen har lämnat synpunkter på Skogsstyrelsens remiss på vägledningen ”Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder”. Skydda Skogen är skeptiska mot ett ökat uttag av biobränslen som ger ökade koldioxidutsläpp samt återföring av aska och gödsling som påverkar skogsmarken och utarmar den biologiska mångfalden. 

Bild: Stay Grounded position paper

Skydda Skogen har undertecknat ”Stay Grounded - 13 Steps for a Just Transport System and for Rapidly Reducing Aviation” som är ett upprop och ställningstagande om att snabbt minska flygtransporterna i världen. 130 internationella organisationer har nu skrivit under och står för de 13 stegen som ska leda vägen mot en värld med minskad flygtrafik. 

I uppropet står det att flygtrafik är de transporter som drabbar klimatet värst och som orsakar den största tillväxten av växthusgasutsläpp. I de två kommande decennierna förväntar sig flygindustrin en fördubbling av passagerare vilket innebär att en massiv global våg av flygexpansion är på väg- med 1200 planerade flygplatsprojekt. Flera av dessa är bland de största, dyraste megaprojekt någonsin från regeringar och de styrs av industrins intressen.

De 13 stegen till minskade flygtransporter innebär bland annat en övergång till ett nytt transportsystem. Ett transportsystem som är demokratiskt reglerat och som stöttar klimatvänlig transport för allas gemensamma intressen. Att tåg och bussar och i vissa fall även färjor börjar användas istället för flyg. Att istället för att öka volymen på globala transporter till 2050 ska vi skära ned på detta och på produkter som idag fraktas långa vägar, lokala ekonomier måste därför utvecklas. Beteende och levnadssätt måste förändras, exempelvis färre arbetsresor med flyg och fler internetmöten. 

Bioenergi från skogen är inte lösningen, eftersom biobränsle släpper ut lika mycket växthusgas vid förbränning som olja och världens skogar kommer inte att räcka till. Det leder tillavskogning, “landgrabbing” och brott mot mänskliga rättigheter samt stor förlust av biologisk mångfald. Läs mer här.

Bild: Stay Grounded position paper

 I

Indonesiens regnskog blir palmoljeplantage. Foto: Peter Prokosch Grid Arendal via Flickr

Skydda Skogen skriver till klimatminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth gällande en omröstning om CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Sveriges ministrar måste aktivt se till att EU tar fullt ansvar för en snabb minskning av utsläppen och inte tillåta CORSIA som leder till ökad användning av palmolja i flygbränslet och enorm avskogning i världen.

Så här skriver Skydda Skogen i sitt brev till ministrarna:

”Vi skriver till dig gällande CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) och söker ditt stöd för att motstå flygindustrins planer på att underminera den framtida flygpolicyn inom EU. CORSIA vill främst basera flygandet på klimatkompensation och biobränslen. Palmolja är det enda biobränsle tillgängligt för storskalig kommersiell luftfart.

EU och dess medlemsländer har fortfarande möjligheten att tygla flygindustrins tillväxt och de växthusgaser som denna industri är ansvarig för i Europa. Och EU har mandatet att hindra detta enligt Parisavtalet.  Men tyvärr försöker flygindustrin att stoppa denna möjlighet genom att vädja till Europeiska kommissionen att “rikta in Eus utsläppshandel (EU-ETS) mot ICAO’s CORSIA initiativ”. Detta kanske låter harmlöst men är förödande mot försöken att begränsa flygets utsläpp och för att möta Parisavtalet. 

I morgon, 1 december, hoppas vi att du som minister gör vad du kan för att stoppa dessa planer!

The Global Forest Coalition är en internationell organisation bestående av 95 olika ursprungsfolksorganisationer och flera opolitiskt bundna miljöorganisationer från 63 olika länder. Föreningen Skydda Skogen är med i The Global Forest Coalition som står bakom detta utskick till regeringar och ministrar i EU. ”

Jordens Vänner har en underkriftskampanj gällande KORSIA. Skriv på här.

Beslutsfattare och industrier i över 20 länder har skrivit under en s.k. Biofuture Platform som förordar ökad användning av biobränslen, bioplast och biomaterial. Detta riskerar att få ödesdigra konsekvenser för mark, matproduktion, ekosystem och mänskliga rättigheter. Det som behövs är verkligt förnyelsebar energi, minskad konsumtion och att bevara ekosystem.

Skriv under Rainforest Rescues upprop mot Biofuture Platform här (på engelska).

Tallplantage i Kachung. Inhemska trädslag har avverkats för att bereda plats för stora plantager med antingen tall eller eukalyptus. Foto: Kristen Lyons.

Energimyndigheten investerar miljonbelopp i industriella trädplantager i Kachung i Uganda som ägs av norska företaget Green Resources. Lokalbefolkningen i Kachung har tvingats bort och förlorat sina inkomstmöjligheter från småskaligt jordbruk och bete med negativa sociala och ekologiska konsekvenser som följd. Green Resources har omvandlat gräsmarker, savann och småskaliga jordbruksmarker till plantager med främmande och invasiva trädarter. Detta har en förödande påverkan på den naturliga miljön och de ekosystemtjänster som den bidrar med.

Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda genom att skriva under ett brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att myndighetens kolkreditsavtal med norska bolaget Green Resources avslutas (på engelska). Klicka här.

Läs miljöorganisationernas brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att deras avtal med Green Resources ska avslutas här (på engelska).

 

Karta över den värdefulla skogen vid Hällsnäs. Den avverkningsplanerade skogen (3,6 ha) syns längst norrut mot Landvettersjön.

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen anmäler idag en förekomst av ett naturskogsliknande skogsområde med höga naturvärden till Skogsstyrelsen. Skogsområdet ligger strax väster om Mölnlycke vid Hällsnäs i Härryda kommun. Den nordligaste delen av skogen (ca 3,6 ha) är nyligen anmält för avverkning. 

I det långsträckta skogsområdet som sträcker sig från Yxsjön i söder till Landvettersjön i norr området finns ett stort antal träd med en ålder som bedöms vara runt 200 år. Skogen utgörs av blandskog och anses vara västlig taiga vilket är en skogsnaturtyp som skall prioriteras och skyddas vid myndigheternas naturvårdsarbete i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv. Död ved förekommer rikligt och det saknas spår i området av modernt skogsbruk. Totalt har 11 rödlistade arter noterats och ca 30 olika signalarter. I den avverkningsanmälda skogen har 9 rödlistade arter och 25 signalarter noterats.

Undertecknade föreningar begär att Skogsstyrelsen inventerar det berörda skogsområdet avseende naturvärden, artförekomster och miljöer och skyndsamt agerar för att bevara dess naturvärden.

Läs föreningarnas brev till Skogsstyrelsen om den värdefulla skogen vid Hällsnäs här.

 

Den 8 september, dagen före valet, deltog Skydda Skogen i klimatmanifestationen People´s Climate March i Stockholm. Ett flertal föreningar, organisationer och individer samlades vid Rålambshovsparken och totalt marscherade ca 3 500 personer därifrån till Mynttorget. 

-Det är viktigt att Skydda Skogen är med och visar att vi står upp för klimatet. Så länge naturskogar som lagrar kol fortsätter att skövlas och skogsbruket fortsätter på samma vis med stora kalhyggen, markberedning och monokulturer så är det aktuellt att protestera. Bioenergi från skogen är inte heller lösningen, något som vi måste framföra då allt fler skyddsvärda skogar kalavverkas i detta nu, säger Kristina Bäck från Skydda Skogen som deltog i klimatmanifestationen. 

  

Skeppsholmens Fredskör vid Rålambshovsparken. Foto: Bjarne Tutturen

Vid Rålambshovsparken talade bl.a. Svante Bodin från International Cryosphere Climate Initiative, Pella Thiel från End Ecocide och 15-åriga Greta Thunberg som skolstrejkar för klimatet. Greta Thunberg berättade att klimatstrejken kommer att fortsätta varje fredag tills Sverige lever upp till Parisavtalet.

                                             

Greta Thunberg med klimatstrejkande vänner. Foto: Bjarne Tutturen

- Vi uppmanar er alla att göra likadant. Sätt er utanför era regeringsbyggnader eller lokala myndigheter tills era länder är på rätt väg mot målet om en uppvärmning under två grader, sade Greta Thunberg i sitt tal.

   

Klimatmarsch mot Mynttorget. Foto: Bjarne Tutturen

Klimatevenemang och marscher genomfördes på minst 15 orter i Sverige. Ledord var klimat, fred, jämlikhet, social rättvisa och hållbarhet. Globalt deltog över 250 000 personer i uppskattningsvis 800 evenemang i 90 länder.

-Vi måste sluta överkonsumera och bromsa tillväxtsamhället som driver på skogsskövlingen globalt som i sin tur driver på klimatförändringen. Vi blir starkare tillsammans med fler miljöorganisationer som också vill ändra på vår destruktiva samhällsform som ödelägger naturen som vi är beroende av. Under valet har dessa frågor försvunnit, säger Kristina Bäck från Skydda Skogen.

Skydda Skogen betonar att skog och klimat hänger ihop. När en skog kalavverkas, frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären. Det tar därefter ca 10-30 år innan den nya uppväxande skogen på hygget åter igen fungerar som kolsänka. Det råder därtill osäkerhet kring trädplantagers potential att ta upp och lagra kol. Studier visar att trädplantager, generellt sett, lagrar mindre kol än den tidigare naturliga skogen, oavsett geografisk region. Skogsbrukets ensidiga monokulturer är även mycket känsligare för stormfällningar, torka, insekts- och svampangrepp än naturliga skogar med flera trädslag. 

Professor Johan Rockström och andra ledande klimatforskare varnar i en vetenskaplig artikel (2018) för att en uppvärmning på två grader kan innebära att planeten ”tippar över” och att den accelererande uppvärmningen kan bli omöjlig att stoppa.

Läs mer om skogen och klimatet här: http://klimatetochskogen.nu/

Maria "Vildhjärta" Westerberg. Foto: Bengt Berg

Pinnplockerskan Maria ”Vildhjärta” Westerberg, tillika pinnpoet och konstnär, ska sommarprata den 20 juli i Sommar i P1. Hon är en av medgrundarna till Skydda Skogen och var tidigare vice ordförande i föreningen. 

I radioprogrammet tar Maria Westerberg med oss lyssnare ut i skogen utanför Brunskog i Värmland.

- Jag älskar skogen som min bästa vän och det är där jag hittar inspiration och kraft. Vi människor är ganska grymma och jag vill att vi ska hitta till ömheten, både till naturen och till varandra.

Maria Westerberg gör skulpturer av pinnar och skriver små fyndiga och tänkvärda dikter till dessa. Hon är starkt kritisk till dagens skogsbruk.

- Våra produktionsinriktade metoder leder till biologisk utarmning. Vi utarmar både oss själva och naturen. Skogsbolag har avkastningskrav och vi kräver att träden ska ge oss allt mer som vi kan konsumera. Det handlar inte bara om pappersråvara och timmer, utan även om biodrivmedel som ska driva såväl flygplan som bilar. Samtidigt kommer vi inte att leva upp till riksdagens miljömål om levande skogar i Sverige. 

Maria Westerberg fortsätter:

- Det vi behöver är mer ömhet och minskad konsumtion, inte ökad produktion.

Maria Westerberg har nyligen släppt boken ”Till de rara ordens försvar” där hon satt ihop dikter av ord urklippta ur tidningar.

Läs mer om hur Maria Westerberg kämpar för skogarna i ETC här.

Lyssna på Maria Westerberg på Sommar i P1 den 20 juli här.

 

Missade du chansen att tåga i den färgsprakande Pride-paraden förra sommaren tillsammans med Skydda Skogen? Ingen fara, för i år marscherar vi igen! 

Föreningen följer upp fjolårets deltagande i Pride-paraden och marscherar stolt och i solidaritet i år igen i detta glädjetåg! Kom med den 4 augusti och marschera för kärlek och mångfald, få dig själv och ge andra en ordentlig dusch av sprudlande kärlek och positiv energi! 

Stockholm tillsammans med Göteborg är 2018 värdstäder för Europride och det har beräknats att ca 60 000 människor kommer gå i paraden i år och 600 000 åskådare befinna sig längs vägen. Förra året gick Skydda Skogen tillsammans med Greenpeace under parollen ”TILLSAMMANS FÖR FRAMTIDEN”. Vi hoppas sluta samman i år igen med utökning av Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna.

Kanske har du några roliga ideér för årets deltagande, vill anmäla dig till att delta med oss i paraden eller vill veta mer om mer? Om du inte bor i Stockholm men vill vara med i denna manifestation för kärlek, tolerans, öppenhet och mångfald så finns möjlighet till reseersättning. Kontakta då Linda (samordnare för Skydda Skogen) på; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 076-828 89 43.

Stockholm Prides Värderingar 

1§ Föreningen Stockholm Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

2§ Föreningen Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi. 

3§ Föreningen Stockholm Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride. 

4§ Föreningen Stockholm Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar. 

© Huldrans Natt

I takt med sommaren närmar sig Skymningsspelet Huldrans Natt, som spelas vid Domarudden, Åkersberga 27 - 30 juni. En helt unik upplevelse, mitt i urskogen, mitt i natten – med SKOGEN som huvudperson! Spelet, som görs för 28.e året i rad, är mycket uppskattat och det är oftast utsålt.  

”Jag är passionerat förälskad i skogen, dess uttryck och kulturhistoria.” säger projektledare Nina Nu Wesemeyer. ”Jag vill fortsätta att sprida skogens berättelser och läkande mystik till den moderna människan! Det som driver mig är den folkliga musiken, sången och dansen, och så naturen och skogen.

I Huldrans Natt förenas de. Låt en unik naturupplevelse i den trolska, ljusa försommarnatten bli en fin start på semestern! Kom till Huldrans Natt!” lockar Nina.

Folksångerskan och professionella speakerrösten Nina Nu Wesemeyer har varit projektledare för Huldrans Natt sedan starten i Värmland 1990. Tillsammans med producenten Richard Wesemeyer från Föreningen Jordnära Kultur ror de iland detta osannolika, vidunderliga, magiska projekt år efter år.

Skräddarsydd ensemble

Med åren har en kärngrupp bildats som ensemble under sommarens spelvecka. Förutom Nina, medverkar 2018 bl.a. musikerna Calle Lundbäck, Anette Eriksson Linander och Linus Leitz samt skogsguiden Calle Bergil. Under Huldrans 28 år har många musiker och artister varit engagerade i projektet, t.ex. Bosse Olofsson, Magnus Björs, Martin Köhler, Sofia Lilja, Fredrik Pettersson, Gunilla Rydén, riksspelmännen Daniel Wikslund och Per Runberg samt den numera rikskända Sofia Karlsson.

Skydda Skogen stödjer i år Skymningspelet Huldrans Natt.

Läs mera på hemsidan: www.huldransnatt.se

Kontakta Nina Nu: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Skydda Skogen i samarbete med Oskarshamns fågelklubb bjuder in till skogsinventering i södern! Vi kommer att inrikta oss på att inventera hotade skogar som ägs av stora markägare i området. Det blir ankomst på kvällen 13/7, och förhoppningsvis guidning i Hornsö 14/7, sedan sätter vi igång med inventeringen. Du behöver inte ha några förkunskaper - i så fall kommer du att lära dig under tiden. Men vi blir förstås också glada om du kan inventera innan, och speciellt söker vi dig som är bra på vedinsekter.

Det hela är gratis och mat ingår, som vi lagar tillsammans. Maten är vegetarisk (eller vegansk för de som föredrar det). Logi är inte riktigt klart än, men vi kommer antagligen att kunna vistas och laga mat inomhus, men får sova på golvet eller i eget tält. Om du behöver reseersättning för att komma dit kan du få det om du är medlem i Skydda Skogen. Begränsat antal platser (om du inte kommer med egen bil och mat).

Anmäl dig till elin.gotmark snabel-a fripost.org. Säg då:
- om du deltar hela tiden eller bara en del av den,
- om du har några matallergier eller preferenser,
- om du kommer i egen bil,
- om du vill ha reseersättning,
- om du har några särskilda art- eller inventeringskunskaper.

Välkommen att delta på en manifestation för biologisk mångfald vid Norrmalmstorg i Stockholm den 22 maj kl. 18:00-19:00.

Preliminärt program:

° Initiativtagarna till Manifestationen Birgitta Thulin från Klimataktion och Kristina Bäck från Skydda Skogen välkomnar

° Rebecka Le Moine, 2017 års miljöhjälte, initiativtagare till Biologiska mångfaldens dag 22 maj i Sverige

° Johanna Sandahl, ordf Naturskyddsföreningen

° Pella Thiel, Naturens rättigheter i Sverige

° Göran Greider, journalist och författare

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

En tyst minut hålls för att uppmärksamma alla utrotade arter.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

° Andreas Andris Fågelviskare Hansen, naturguide och fågelimitatör.

° Lovisa Larsson, naturguide, skogskämpe från Tiveden

° Staffan Lindberg, artist och koldioxidbantare

° Em Petersson, Greenpeace Sverige

° Jonas Gren, poet

° Leo Calandrella Rudberg, Fältbiologerna

Konferencier: 

Samuel Jarrick, talesperson i Klimataktion och operasångare.

MER INFORMATION OM VARFÖR

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag, initierad av FN för att främja en artrik natur. 

VI BEFINNER OSS I DEN SJÄTTE STORA MASSUTROTNINGEN. 

Enligt Internationella naturvårdsunionen, IUCN, är var tredje art utrotningshotad. Något som vi vill uppmärksamma. 

Det är hög tid att även våra politiker gör det! 

STORSKALIGT SKOGSBRUK ETT STORT HOT

Bara i Sverige finns mer än 4000 nära hotade och hotade arter. Flera arter av fåglar, djur, svampar och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. De största hoten mot arterna är det storskaliga skogs- och jordbruket. Andra hot är utfiskning, föroreningar och klimatförändringar. 

BIOLOGISK MÅNGFALD VIKTIG FÖR KLIMATET

Arbetet för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden hör ihop. En artrik natur med stor biologisk mångfald bildar robusta ekosystem med större motståndskraft mot klimatförändringar. 

TUFFARE POLITISKA BESLUT KRÄVS

Att kunna bada i friska sjöar, promenera i levande skogar, och att uppleva ett rikt växt- och djurliv är några av de livskvaliteter vi vill att kommande generationer ska kunna njuta av. Därför krävs det tuffare politiska beslut. Vi vill att frågan från och med nu får den uppmärksamhet och medel som den förtjänar!

Organisationer som står bakom:

Skydda Skogen, Klimataktion, Greenpeace Sverige, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Jordens Vänner, Skiftet, End Ecocide Sweden, Lodyn, PUSH Sverige, Omställningsnätverket, Framtiden i våra händer, Stockholms Ornotologiska förening, Mykologiska föreningen, Stockholms Svampvänner, Svenska Botaniska Föreningen, Sveriges Entomologiska Förening, Svensk Lichenologisk Förening och Mossornas Vänner.

Läs mer på Facebook.

Skydda Skogen stödjer och deltog på Klimatriksdagen som ägde rum vid Stockholms universitet den 4-6 maj 2018. Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram konkreta klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. 

Skydda Skogen skrev två motioner till Klimatriksdagen;

Motion 231 - Skydda kollagret i de svenska skogarna (författad av Sebastian Kirppu, Amanda Tas, Anders Axner, Lena Wallin och Roger Bydler). Denna motion vann på Klimatriksdagen och blev en av 12 motioner som överlämnades till representanter för Sveriges riksdag den 6 maj.

Föreslagna åtgärder:

1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent. 

2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas. 

3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager. 

 Motion 56 - Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden (författad av Kristina Bäck och Stig-Olof Holm)

Föreslagna åtgärder:

1. Riksdagen bör införa incitament för att främja naturlig föryngring av blandskog efter avverkning. Exempelvis så kan rönn, björk, asp, ek, bok, och sälg föryngras där dessa arter fanns naturligt tidigare. Detta för att klimatsäkra skogen, främja biologisk mångfald och bidra med fler ekosystemtjänster 

2. Skogsvårdslagen bör justeras, förslagsvis paragraf 6, där en ny text om detta kan införas.

--

Föreläsningar om skog på Klimatriksdagen

På Klimatriksdagen den 5 maj föreläste skogskämpen Sebastian Kirppu om den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggesbruk inför en fullsatt publik. Amanda Tas, miljövetare och ideell naturvårdare, höll i en utomhusföreläsning om skog, klimat och biobränslen. Stig-Olof Holm, talesperson för Skydda Skogen, föreläste om hur skogen kan klimatsäkras genom att öka lövinblandningen och andelen blandskogar istället för att ha planterade monokulturer av tall eller gran. Dessa skogar är mindre känsliga för svamp- och insektsangrepp, stormar och klimatförändringar. Rebecka le Moine, miljöhjälte 2017 och initiativtagare till Biologiska mångfaldens dag, pratade om klimat och biologisk mångfald, och varför den biologiska mångfalden är viktig för oss människor och alla andra arter på jorden.

En sammanfattning av föreläsningar, aktiviteter, workshops och motioner från Klimatriksdagen finns att lyssna på i pod-version Take Action Talks.

Amanda Tas från Skydda Skogen blir intervjuad om skog och klimat (tid: ca 1:10:00-1:18:00).

Foto: Rebecka le Moine

Den 6 maj avslutades Klimatriksdagen med en klimatmarsch från Humlegården till Mynttorget där över 1000 personer deltog.

Planerna på att bygga det nya samhället Landvetter Södra i Härryda kommun med plats för 25 000 invånare hotar unika naturvärden.

Delta på en informationsträff om Yxsjön och Landvetter Södra.

Representanter från bl.a. Naturskyddsföreningen och Härryda kommun medverkar.

Plats: Mölnlycke kulturhus, Röda rummet

Datum: Tisdag 15 maj 2018

Tid: Kl. 18:00-20:00

Se program här.

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt där vi medlemmar samlas, planerar årets verksamhet samt väljer ny styrelse. Kom träffa likasinnade och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller vara expert på skog.

Stort tack för ditt stöd under 2017! Tack vare dig har vi bland annat;
*Anordnat Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker och klätterläger utanför Göteborg.
*Genomfört en aktion för att stoppa Sveaskogs planerade avverkning i Ore Skogsrike, en manifestation i Stockholm på Biologiska Mångfaldens dag samt seminariet Klimatet och Skogen.
*Kämpat för att Yxsjö-området ska bevaras.
*Tågat för en solidarisk framtid i Pride-paraden.
*Debatterat skog i media och med politiker.

Vad vi ska göra nu i år bestämmer vi tillsammans!
Motioner skickas senast 14 dagar innan mötet till: styrelsen (at) skyddaskogen.se
Om du vill kandidera till en förtroendepost eller nominera någon annan, maila: valberedningen (at) skyddaskogen.se
För mötesdagordning och stadgar se här.
Propositioner, motioner och valberedningens förslag till styrelsen kommer läggas upp på denna sida.

NÄR OCH VAR?
Välkommen från kl. 16.00 fredag 16/3 till Benarebyskolan (strax söder om Mölnlycke) där vi också bor.
Från Göteborgs centralstation tar man spårvagn 2 eller 13 till Korsvägen. Därifrån går buss 601 eller Grön Express till Benareby/Höga hallar. Enklast är att ta buss 601 som går hela vägen till Benarebyskolan (hållplats Benareby). Grön Express-Höga hallar vänder vid Höga hallar (ca 1 km före Benareby och man får gå sista biten). Kontrollera i så fall att det är Grön Express-Höga hallar och inte Grön Express-Skogen/Nysäter man tar. Nämnda bussar går alla via Mölnlycke busscentral.
Se mer om reseplanering och betalning på vasttrafik.se. Notera att man skall betala för resa över två zoner. Åker du bil och har plats för samåkning meddela gärna detta i anmälan.

Fredag kväll och lördag ägnar vi åt inspiration, utflykt i Yxsjö-området, verksamhetsplanering och diskussioner. Årsmötet sker på söndag. Deltagandet är gratis; vegomat och logi fredag-söndag på Bernarebyskolan ingår men vi tar tacksamt emot gåvor. Det finns ca 10 sängplatser för de som är behov av detta, annars gäller medtaget liggunderlag/luftmadrass. Om du har allergier, behöver reseersättning eller information om färdväg meddela detta vid anmälan.
Vi vill att alla ska ha möjlighet att komma! Likaså om du vill hjälpa till att ordna mötet, t ex laga mat, leda en exkursion, visa en film eller läsa en dikt, hålla en workshop etc. Kontaktpersoner på plats under helgen är Linda Spjut 0768 28 89 43 och Michael Nilsson 0768 36 99 70

GLÖM INTE PACKA MED!
-sovsäck + kudde och eget liggunderlag/luftmadrass
-matlåda och bestick för exkursion med lunch ute i fält på lördagen
-regnkläder/oömma kläder & skor för samma exkursion

Du anmäler dig senast 11 mars till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Meddela även vilken dag du kommer.
Glöm inte ditt medlemskap för 2018. Sätt in (minst) 100 kr på plusgiro 504609-9.
Tack! Vi ses!

En kunskapsspäckad dag för dig som är aktiv i klimatrörelsen - Hur samverkar klimatet och skogen?

När?

Lördag 13 januari 2018

Var?

Naturskyddsföreningens rikskansli, Stockholm

Åsögatan 115 (2:a våningen), Stockholm

För mer information, klicka här.

Anders Delin
Anders Delin i naturreservatet Grävna knippan i Gävleborgs län.

De stumma livsformernas talesman gick bort klockan 6 på morgonen den 23:e augusti i kretsen av sina närmaste.

Anders föddes 1935. Hans yrke var läkare, men han gick med i miljö- och ungdomsföreningen Fältbiologerna redan 1947, samma år som föreningen bildades. Allt sedan dess kom han att odla ett intensivt och levande intresse för allt som ryms i begreppen flora och fauna, skogen, naturen. Där var han hemma, och där var han en forskare i sin egen rätt.

Anders var tidigt en älvräddare. Han var ordförande i SNF Gävleborg och grundade Gävleborgs botaniska sällskap som 2018 ger ut Hälsinglands Flora med Anders som huvudförfattare. Bara det ett livsverk, som han tyvärr inte fick se i färdigt skick.

Men hans arbete och erkända biologiska kunskaper gav honom ärofyllda utmärkelser och priser, som Änglamarkspriset och det stora Naturvårdspriset från ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitets.

Anders har som få andra följt förvandlingen av Norrlands en gång vidsträckta naturskogar, nu dominerade av kalhyggen med efterföljande industriskogar och plantager. De senaste decennierna har han varit aktiv för att försöka rädda så mycket som möjligt av våra kvarvarande naturskogar, och rest land och rike runt med föreläsningen ”skogsbruket är inte långsiktigt hållbart”.

Det var Anders som tog initiativ till att bilda nätverket Skydda Skogen, som sedan ombildades till föreningen Skydda Skogen. Anders Delin var föreningens självklare hedersledamot.

Vi delar kärleken till våra gamla naturskogar med Anders Delin. Men, som Anders understryker: vi delar också en annan drivkraft: föraktet och vreden mot dem som hänsynslöst begår dessa helgerån mot skogarna, som med berått mod och för snöd vinning vill eliminera naturskogarna, vill att larvfötter av järn ska in överallt, ta det sista som inte hunnit räddas undan.

Låt oss fortsätta att inspireras av Anders, hans nyfikenhet, kunskap, hans milda saklighet och motståndsanda! Det har varit en ära att kämpa med honom och vi känner djup vördnad för hans kamp in i det sista!

Viktor Säfve, Thomas Tidholm


I Göteborgsregionen finns många värdefulla naturområden. Ett av de mest värdefulla är Yxsjöområdet, vid Mölnlycke strax öster om Göteborg. Ett område som rymmer en stor mångfald av ovanliga arter och naturmiljöer. En mångfald som försvunnit på många andra platser. Trots områdets mycket höga värden är Yxsjöområdet ett av de mest hotade. Här finns planer på stadsbyggnation (Landvetter stad), vägar, järnvägar och skogsbruk. Hur gör vi för att skydda vår storstadsnära natur? Hur skapar vi en hållbar region? 

Michael Nilsson, miljöutredare och aktiv inom Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen ger tips och berättar om Yxsjöområdets historia, värden, hotsituationen och om några av de många märkliga och skyddsvärda växter och djur som ännu lever kvar här. Märkliga djur i en ännu orörd storstadsnära natur.

Välkomna !

Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen

Torsdag 30 mars, kl. 19.00, Röda Rummet, Mölnlycke kulturhus.

Information om näst kommande årsmötet  hittar du i menyn till vänster.

Årsmötet är föreningens demokratiska knytpunkt, där medlemmarna samlas och bland annat planerar årets verksamhet och väljer ny styrelse. Kom dit, träffa likasinnade, och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom föreningen eller vara expert på skog.

Dagordning för mötet och stadgar: http://skyddaskogen.se/sv/stadgar
Propositioner, motioner, och valberedningens förslag till styrelse kommer att läggas upp här.

Motioner ska skickas till "styrelsen at skyddaskogen.se" minst 14 dagar innan mötet. Om du vill kandidera till en förtroendepost eller nominera någon annan kan du maila "valberedningen at skyddaskogen.seDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rebecka Le Moine, styrelseledamot i Skydda Skogen och aktiv i flera andra miljö- och klimatorganisationer är nominerad till Årets miljöhjälte. Hon har varit mycket aktiv i skogsdebatten på sistone, men även varit med i flera paneldebatter under politikerveckan i Almedalen. Just nu är hon i Kambodja för att jobba med ett projekt om att återintroducera tigrar där, för att uppmuntra ekoturism. Priset delas ut av Aftonbladet och WWF tillsammans.

Läs mer om nomineringen i Aftonbladet eller på Linköpings universitets webbplats.

Har du en idé som du vill genomföra? Kanske en riktad inventeringsinsats, bioblitz, utställlning, inventeringskurs, eller en workshop? Eller varför inte en teatershow?! Nu går det att söka projektmedel för skogsrelaterade projekt! Maxbelopp för ansökan är 6 000 kr. Fyll i vår ansökningsblankett och maila till: styrelsen(@)skyddaskogen.se. Inga deadlines finns, och varje ansökan behandlas enskilt av styrelsen. Välkommen med din ansökan men bara på blanketten.

Ladda ner ansökningsblanketten här.

Skogs- och artskydd och miljöövervakning i Norra Europa
Som del i ett internationellt samarbetsprojekt om hållbart skogsbruk och naturskydd i Finland, Sverige och
Ryssland, arrangerar vi ett seminarium och en exkursion i Sverige 25:e - 31 augusti 2016.
Veckan börjar med seminarium i Uppsala den 25:e augusti.

Plats: Artdatabanken, Uppsala.
Tid: 12-18:00
Datum: 25 augusti 2016
Arrangör: föreningen Skydda Skogen
Moderator: Viktor Säfve

Med stöd från: Nordiska ministerrådet
Föreläsningar/föredragshållare:

  • Alexander Markovsky, om nytt webbverktyg för skogar med höga naturvärden i Ryssland (naturvårdsexpert, Ryssland)
  • Olli Turunen – om skogsskydd i Finland och Eu-lagstiftning. (Finska naturskyddsföreningen)
  • Alice Högström – om signalarter, kartläggning av nyckelbiotoper, uppföljning av biologisk mångfald (Skogsstyrelsen)
  • Håkan Berglund - om ArtDatabanken samt om art-habitatövervakning i skog (Artdatabanken)
  • Karin Ahrne - om rödlistning fokus skog (Artdatabanken)
  • Stephen Coulson - om Artportalen (Artdatabanken)

Anmälan:
OBS! Begränsat antal platser. Anmälan ska vara inne hos Viktor Säfve senast den 23:e augusti:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.