Login Form

Årets gröna festival äger rum vid skogstorpet Åfallet, nära byn Haddebo, i södra Närke.

Lördagen den 13:de juli med start kl 11.

Tillsammans lär vi oss om mänsklighetens miljöutmaningar, skogsekologi, permakultur och skogsträdgårdar.

Det blir också en spännande liten marknad med olika utställare.

Medverkar gör bland andra: LOVE ANTELL, THOMAS TIDHOLM; SIX STRING YADA med vänner, JONA ELFDALH, GRÖNSKAPET, ÅFALLET SKOGSTRÄDGÅRD

Kultur, föreläsningar, verkstäder, musik och lite marknad med grönsaker, plantor, fågelholkar, böcker m.m

Inträde: 100:-/vuxen kontant vid entrén
Gratis för barn under 15 år

www.matskog.com

Läs mer på Facebook.

Huldrans Natt vid Domarudden, Åkersberga, veckan efter midsommar (med stöd av föreningen Skydda Skogen)

Föreställningar 2019: 26 – 29 juni

Musik, dans, berättelser,nattlig måltid – mitt i skogen. I den ljusa, trolska, försommarnatten bjuds du på en unik naturupplevelse – en inspirerande start på din sommar!

Biljetter och info: huldransnatt.se

Granbarkborre. Foto: Wikipedia

Skydda Skogen har skickat in kritiska synpunkter till DNV GL som miljöcertifierar skog åt FSC. FSC-certifierade bolag vill få dispens för att använda det miljöfarliga preparatet Forester för att bekämpa barkborre. Preparatet innehåller cypermetrin som är mycket giftigt. Det kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, är farligt för bin och är hälsovådligt för människor, enligt Kemikalieinspektionen.

När du blir medlem lagrar vi de data som du själv skickar till oss: namn, adress och mailadress. Vi registrerar också vilka år du har betalat medlemsavgift. Uppgifterna hanteras av styrelsen och två registeransvariga personer utanför styrelsen. Uppgifterna används för att skicka information till dig som medlem om vad som händer i föreningen, dels via mail och dessutom via post inför årsmötet. Vi behåller också uppgifterna några år efter att du senast betalat medlemsavgift, för att påminna dig om att betala ifall du fortfarande vill vara med. Sådana påminnelser skickar vi bara sällan, vi kommer alltså inte att spamma dig. Om du inte längre vill vara med i vårt register, hör av dig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så tar vi bort uppgifterna.

Birgitta Tulin från Skydda Skogen höll tal. Foto: Jana Eriksson

På Biologiska mångfaldens dag 22:a maj hölls ”Manifestation mot artdöden” vid naturreservatet Råstasjön i Stockholm där Fältbiologerna var huvudarrangör. Starka och hoppingivande tal hölls om artutrotningen, om ideell kamp och om att inte ge upp. Skydda Skogen var med och Birgitta Tulin, ny styrelseledamot i Skydda Skogen, höll tal.

Läs hela artikeln på Natursidan.

Fältbiologerna anordnar en manifestation mot artdöden vid Råstasjön i Stockholm kl 17:30-18:30 i samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Skydda Skogen är medarrangör. Under manifestationen kommer talare från bl.a. Fältbiologerna, Skydda Skogen, Greenpeace och Rädda Råstasjön. Även en tyst minut hålls för artdöden. De arter som gått förlorade sörjs samtidigt som vi enas i beslutsamhet att kämpa för de arter som finns kvar.

Föreningen Skydda Skogen kommer att inventera skyddsvärda skogar tillsammans med skogs- och mossexperten Elin Götmark 13-17 juni. Vill du följa med och inventera ideellt, så kontakta oss gärna för mer info! Kontaktperson: skogsexperten Viktor Säfve: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser och det var först till kvarn som gällde. Nu finns det möjlighet att skriva upp sig på en reservlista, det är mycket möjligt att det blir platser lediga längre fram.

Om du vill stå med på reservlistan, skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med ämnesrad ”Reservlista”. Även här kommer först till kvarn att gälla.

För er som redan anmält er till Forskningsresan är det alltså extra viktigt att betala anmälningsavgiften så fort som möjligt och bekräfta er plats.

/Samordningsgruppen

Björkvattnet 2018, en klar skifferstensbäck ringlar sig genom naturskogen. Förra året besökte vi underbara örtrika granskogar i nordvästra Jämtland. Många fantastiska naturupplevelser väntar dig som följer med på Forskningsresan. Bild: Forskningsresan 2018.

Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser och det var först till kvarn som gällde. Nu finns det möjlighet att skriva upp sig på en reservlista, det är mycket möjligt att det blir platser lediga längre fram.

I tio år har föreningen Skydda Skogen arbetat för att skydda Karatj-Råvvåive, ett gammelskogsområde vid fjällkanten i Jokkmokks kommun som är mer än ett kvadratmil stort. I mars 2019 bildades så äntligen ett naturreservat med namnet Karatj-Råvvåive. Men halva skogen saknades. Istället hade markägaren och myndigheter bestämt sig för att påbörja en process med att bilda en ekopark av den södra halvan.

I och med dagens kritiska läge för den biologiska mångfalden i skogen finns inget utrymme för några halvmesyrer när det gäller naturskydd. Ett naturreservat innebär att ett område fredas helt från produktionsinriktat skogsbruk och annan exploatering, utan bortre tidsgräns.

Ekoparker är skogsnäringens egna naturvårdsprojekt, med ett kortsiktigt och ofta svagt naturskydd. Skogsbruk och annan form av exploatering är fortfarande tillåten. Det finns gott om exempel på hur statliga skogsbolaget Sveaskog misskött naturvårdsarbetet i sina ekoparker, där ekonomisk vinst fått stå över naturvård och artbevarande. En ekopark kan inte komma i fråga när det gäller att skydda höga naturvärden i väglös, fjällnära gammelskog.

Därför vill Skydda Skogen se att hela Karatj Råvvåive skyddas som naturreservat, och inget annat. Södra delen av Karatj-Råvvåive måste införlivas i naturreservatet Karatj-Råvvåive.

Skriv under uppropet till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Miljödepartementet för att skydda hela Karatj-Råvvåive här (via Mitt Skifte).

 Se filmen Storskogen Karatj-Råvvåive och läs mer om skogen på vår kampanjsida här.

Drax är Storbritanniens största kolkraftverk som förbränner mer kol än något annat kraftverk i Storbritannien och mer ved än något annat kraftverk i hela världen. Mycket av veden som används kommer från kalavverkade skogar i södra USA. 

För att leva upp till Paris-avtalets klimatmål behöver Storbritannien fasa ut koldioxidutsläppen från fossila bränslen och biomassa, inte öka dem. Storbritanniens regering överväger att omvandla kolkraftverket Drax till landets största gaskraftverk istället för att minska energibehovet och övergå till verkligt hållbara energikällor.

Klimatförändringarna leder till torka, översvämningar, extrema värmeböljor och fattigdom. Att förbränna stora mängder naturgas innebär att Storbritannien inte kommer att kunna nå internationella miljömål och att Paris-avtalets 1,5 graders temperaturökning riskerar att överskridas.

Skriv under detta upprop för att förhindra att kraftverket Drax blir Storbritanniens största gaskraftverk. 

Både lokala och rikstäckande medier reagerade när politiker i Kils kommun i november förra året valde att stoppa Skogsfestivalen i Högboda. Men efter att artister och föreläsare gått samman och bestämt sig för att ställa upp gratis återuppstår nu arrangemanget i regi av Naturskyddsföreningen – utan inblandning från kommunen.

Den 6 februari lanserade 23 organisationer kampanjen Vår skog där allmänheten ges en chans att påverka det statliga skogsbolaget Sveaskogs förvaltning. Svenska folket tycker uppenbarligen att detta är en viktig fråga. Nu har över 40 000 personer skrivit under uppropet. Låt oss bli fler; skriv under uppropet Vår skog.

Läs debattartikel i DN här

Läs slutreplik i DN här.

Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går åter av stapeln i Jämtland under v. 30 (22/7 – 27/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar mitten av april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platser är begränsat. Exakta datum, lokal och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresan kommer att vara ca. fem dagar under sista veckan i juli.

 

Har du frågor och funderingar redan nu går det bra att höra av sig till samordningsgruppen:

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maria Danvind Tel: 073–275 17 36

Linda Spjut Tel: 076–828 89 43

 

Kort bakgrundsinformation: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska naturskogar. Ibland går resan också till Dalarna och Värmland. Runt 50–60 personer av olika åldrar, kunskaper och bakgrund brukar deltaga. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar. Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen och skogsbruk. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi.

 

Naturvårdaren, skogsaktivisten och eldsjälen Anders Delin startade Forskningsresan 1991. Minnet av Anders, hans fantastiska engagemang för naturskogen och djupa kunskap om dess ekosystem lever i högsta grad kvar och formar denna och kommande Forskningsresor. Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 är ett samarbete mellan Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Fler samarbetspartners kan tillkomma.

 

 

Förra året gick Forskningsresan till Björkvattnet i Ströms Vattudal och Jämtland. Här inventeras en örtrikt grannaturskog med flertalet granar äldre än 250 år och stort inslag av björk och myrmosaik. På bilden spår av tretåig hackspett. Foto: Bo Karlstens

Skydda Skogen yttrar sig om ordlista för naturvårdande skötsel av skog. Foto: Pixabay.

Skydda Skogen har yttrat sig om Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens rapport ”Ordlista för naturvårdande skötsel av skog”. Skydda Skogen menar att arbetet med en gemensam ordlista för naturvårdande skötsel av skog är ett viktigt steg i arbetet för att underlätta skötsel i områden med naturvärden och minska konflikter. Föreningen anser dock att ordlistan behöver kompletteras med fler ord såsom Naturskog, Semi-naturlig skog, Kontinuitetsskog, Plantage och Monokultur. Flera ordförklaringar bör dessutom fördjupas, och exemplifieras med mera detaljerade beskrivningar.

Den 6 februari lanserade 23 organisationer kampanjen Vår skog där allmänheten ges en chans att påverka det statliga skogsbolaget Sveaskogs förvaltning. Efter två dagar hade över 10 000 personer skrivit under uppropet och knappt en vecka senare hade uppropet 20 000 underskrifter. Svenska folket tycker uppenbarligen att detta är en viktig fråga. Nu efter snart två veckor har uppropet redan över 30 000 namnunderskrifter.

Låt oss bli fler; skriv under uppropet Vår skog.

Läs mer på Natursidan här

Läs debattartikel i DN här

Läs slutreplik i DN här.

Trakthyggesskogsbruk med körskador i Jämtland.

Skydda Skogen har yttrat sig om Skogsstyrelsens remissrapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter”. Föreningen anser att rapporten har så stora brister att den inte kan tas på allvar, och att processen helt måste tas om. För att förhindra förlust av biologisk mångfald i skogsbruket föreslår föreningen att Skogsstyrelsen bildar en krisgrupp. 

Välkommen till Skogsdag i Folkets Hus Högboda, lördag 6 april

Skogsfestivalen som återuppstod!

”Politikerna lade ner oss men nu är vi tillbaka för egen maskin”.

Den 12:e nov skulle Skogsfestivalen i Högboda, ett arrangemang med fokus på miljöfrågorna, ha öppnat dörrarna. Detta skedde dock aldrig. Programmet lades ned av politikerna i Kil efter vad som verkar ha varit en påtryckningskampanj i det tysta från organisationer kopplade till skogsbruket. Kommunens odemokratiska agerande har uppmärksammats i medier.

 

Klimatnyttan med biobränslen till flyg bör omvärderas, skriver Skydda Skogen i ett brev till Maria Wetterstrand. Foto: Manfred Irmer från Pixels

Under 2018 tillsatte regeringen Maria Wetterstrand som särskild utredare att analysera hur flygets användning av s.k. hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.  Hon ska analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget och ta fram förslag till sådana styrmedel. Skydda Skogen menar att det är olyckligt att regeringen vill öka användningen av biobränslen och varnar för ytterst negativa effekter på både klimat och biologisk mångfald.

Pellets. Foto: Kapilbutani via Wikimedia Commons

Skydda Skogen skriver under ett öppet brev som går till Frankrikes regering för att stoppa kolkraftverket Cordemais.  Istället för att stängas 2022 finns ett förslag om att det ska fortsätta drivas med bioenergi från skogar, något som många organisationer vänder sig mot. Det strider även mot Parisavtalet och att elda med biobränsle är förödande för franska och internationella skogar, för klimatet och för lokalbefolkningens hälsa, skriver organisationerna.

Skogen har många rödlistade arter, foto: Jonas Nordenström

Skydda Skogen har denna vecka skickat ett brev med många underskrifter till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun. Det är ett försök att stoppa avverkningar i en naturskog på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Skogen har många rödlistade arter och är en av de få skogar i Sorseles närhet som inte redan har kalhuggits. 

Kursen  arrangeras av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen och leds av Jon Andersson som arbetar på Sweco Environment i Umeå. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika verktyg för bearbetning av geografiska data. Under kursen kommer de deltagande få bekanta sig med en fritt tillgänglig programvara som heter Q-GIS. Detta program laddas ned gratis från internet och fungerar både på många olika plattformar så som Windows, Mac OS X, Linux och Android. Under kursen kommer vi i första hand arbeta med Windows-versionen.

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen

Länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län har i samförstånd med markägaren nyligen beslutat om att bilda ett stort och mycket värdefullt sammanhängande naturreservat på båda sidor länsgränsen. Namnet på det 1600 hektar stora området är Brevens tallskogar naturreservat, tidigare kallat Bruna bergen gammelskog.

Det var föreningen Skydda Skogen som först uppmärksammade berörda intressenter (som exempelvis länsstyrelserna) om de höga naturvärdena för 10 år sedan. Sedan dess har föreningen drivit på för områdets skydd.

Skydda Skogen inventerade bland annat området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en av de finaste tallskogarna i denna del av Sverige. Den översiktliga inventeringen som gjordes då resulterade i att många fyndplatser koordinatsattes, med många olika arter som indikerar höga naturvärden. Listan över kartlagda rödlistade arter och värdefulla biotoper som området hyser har sedan ökat kraftigt i och med kompletterande och fördjupade inventeringar som gjorts både av Länsstyrelsen och ideella naturvårdare. Skydda Skogen har vid senare tillfällen inventerat och besökt delar av området i samarbete med Naturskyddsföreningen i regionen.

Viktor Säfve från Skydda Skogen var en av de som tog initiativ till inventeringarna av området och han har verkat för att skogsmiljön ska bevaras. Så här säger han:

- Att denna fantastiskt fina tallskogsmiljö nu är skyddad för framtiden känns stort. Det visar att ideellt engagemang gör skillnad och kan bidra till ovärderliga kunskaper om var skyddsvärda områden och arter finns i landskapen.

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt där vi medlemmar samlas, planerar årets verksamhet samt väljer ny styrelse. Kom träffa likasinnade och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller vara expert på skog.Vad vi ska göra nu i år bestämmer vi tillsammans!

Under året har föreningen gjort en massa saker tillsammans med er medlemmar och andra skogsintresserade. Läs Kristina Bäck's årskrönika här.

Motioner skickas senast 14 dagar innan mötet till: styrelsen (at) skyddaskogen.se
Om du vill kandidera till en förtroendepost eller nominera någon annan, maila: valberedningen (at) skyddaskogen.se
För mötesdagordning och stadgar se här.
Propositioner, motioner och valberedningens förslag till styrelsen kommer läggas upp på denna sida.

När och var?

Själva årsmötet kommer ta plats i Ödeshög hos Urnatur 24 mars 2019. Läs mer här om hur du tar dig ditt.

Du anmäler dig senast 15 mars till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Meddela även vilken dag du kommer.

Glöm inte ditt medlemskap för 2019. Sätt in (minst) 100 kr på plusgiro 504609-9. Läs mer här om hur du blir medlem eller kan föra över medlemsavgiften automatiskt.

Mer information om 22-24 mars 2019:

Fredag kväll och lördag ägnar vi åt inspiration, utflykt i Urnaturs närområde, åt verksamhetsplanering och diskussioner. 

Lördag 23 mars

kl 9-12: Diskussioner

12-13: Lunch (ev ute)

13-15: Exkursion i Urnaturs närområde

15-18: Diskussioner (inkl paus)

Kväll: Middag och gemensamt firande av Skydda Skogen 10 år

Söndag 24 mars

Kl. 9-14: Årsmöte

Deltagandet är gratis; vegomat och enkel logi fredag-söndag på Urnatur ingår men vi tar tacksamt emot gåvor. De som vill kan betala till för en bäddad säng i en av Urnaturs stugor (500 kr/säng inkl. lakan; betalas kontakt på plats eller via Swish), annars gäller medtaget liggunderlag/luftmadrass + sovsäck. 

Om du har allergier, behöver reseersättning eller information om färdväg meddela detta vid anmälan. Likaså om du vill hjälpa till att ordna mötet, t ex laga mat, leda en exkursion, visa en film eller läsa en dikt, hålla en workshop etc. 

Kontaktpersoner på plats under helgen är Ulrika Krynitz, praktiska frågor (073-370 26 87) och Elin Götmark, årsmötesfrågor (070-678 74 23).

Vi vill att alla ska ha möjlighet att komma och kan ersätta dina resekostnader som medlem. Glöm inte ditt medlemskap för 2019. Sätt in (minst) 100 kr på plusgiro 504609-9. Tack! Vi ses!

 

Historisk delseger hösten 2018 när halva Karatj-Råvvåive skyddas, foto: Mose Agestam

Trots att Skydda Skogen är en liten förening har flera medlemmar varit aktiva under året. Här är ett axplock på vad föreningen har gjort 2018.

Januari 2018 började med att Skydda Skogen ordnade ett fullsatt seminarie i Stockholm om Klimatet och skogen. Flera skogskunniga i Skydda Skogen höll föredrag- Amanda Tas, Sebastian Kirppu, Elin Götmark och Stig Olof Holm. Viktor Säfve var moderator och Kristina Bäck var initiativtagare till seminariet. Det hela var ett samarbete med Naturskyddsföreningen.

Nu är delar av skogen skyddad efter många års kamp. Foto: Håkan Thenander

Nu ska det bli naturreservat vid sjön Messlingen efter att markägaren har gått med på ett naturvårdsavtal. Redan 2011 startade kampen för den hotade fjällnära skogen vid sjön Messlingen och det har varit många turer sedan dess. Naturreservatet kommer att omfatta 590 hektar varav drygt 380 hektar är skog.

Många vill ha ett större reservat och att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet. Men det slutliga reservatsområdets gräns är ännu inte fastlagd och länsstyrelsen utesluter inte att ett större kombinerat fjäll- och fjällskogsreservat kommer att bli slutmålet.

Håkan Thenander, som har stuga vid sjön Messlingen och är medlem i Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda Skogen drog igång kampen 2011. Han har envist kämpat för skogen i alla år och säger:

– Jag är jätteglad att det blir ett naturreservat! Det blir ett lyft för naturturism och friluftslivet i Messlingen, speciellt för de som gillar fjällnära skog.

Håkan Thenander säger att det är många som ligger bakom och har kämpat för det här. Hans Svensson och Bengt Warensjö var bland de första tillsammans med Håkan att engagera sig för skogen. Hans Svensson har bland annat skrivit och lämnat in överklagande mot avverkningsplanerna. Naturskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen har varit engagerad och Skydda Skogen med Forskningsresan och Johan Moberg som ledde den. Det var många skogsintresserade personer som deltog i Forskningsresan och utförde ideella inventeringar.

– Olli Manninen och andra har också utfört inventeringar ideellt i området. Mirjam Lööf Gren på WWF såg till att området blev en Svensk Naturpärla. Malin Sahlin, sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen, har varit med från början med hjälp och stöd. Bjarne Tutturen som också har stuga i Messlingen har varit mycket engagerad de senaste åren, för att nämna några.

Läs hela artikeln på Natursidan.

Av Kristina Bäck

En trevlig publik på 5000 personer. Foto: Sofi Virgin

5000 demonstrerade idag på Medborgarplatsen mot budgeten från M och KD som i folkmun kallas för ”katastrofbudgeten”. Denna budget innebär neddragningar på 2,1 miljarder vad gäller klimat, natur och miljö. Skydda Skogen var med och hade en banderoll och höll tal. Här följer det tal som skrevs och hölls av Kristina Bäck i Skydda Skogen:

Tåg med biobränsle. Foto: Stockholm Exergi via Flickr

Skydda Skogen har lämnat synpunkter på Skogsstyrelsens remiss på vägledningen ”Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder”. Skydda Skogen är skeptiska mot ett ökat uttag av biobränslen som ger ökade koldioxidutsläpp samt återföring av aska och gödsling som påverkar skogsmarken och utarmar den biologiska mångfalden. 

Bild: Stay Grounded position paper

Skydda Skogen har undertecknat ”Stay Grounded - 13 Steps for a Just Transport System and for Rapidly Reducing Aviation” som är ett upprop och ställningstagande om att snabbt minska flygtransporterna i världen. 130 internationella organisationer har nu skrivit under och står för de 13 stegen som ska leda vägen mot en värld med minskad flygtrafik. 

I uppropet står det att flygtrafik är de transporter som drabbar klimatet värst och som orsakar den största tillväxten av växthusgasutsläpp. I de två kommande decennierna förväntar sig flygindustrin en fördubbling av passagerare vilket innebär att en massiv global våg av flygexpansion är på väg- med 1200 planerade flygplatsprojekt. Flera av dessa är bland de största, dyraste megaprojekt någonsin från regeringar och de styrs av industrins intressen.

De 13 stegen till minskade flygtransporter innebär bland annat en övergång till ett nytt transportsystem. Ett transportsystem som är demokratiskt reglerat och som stöttar klimatvänlig transport för allas gemensamma intressen. Att tåg och bussar och i vissa fall även färjor börjar användas istället för flyg. Att istället för att öka volymen på globala transporter till 2050 ska vi skära ned på detta och på produkter som idag fraktas långa vägar, lokala ekonomier måste därför utvecklas. Beteende och levnadssätt måste förändras, exempelvis färre arbetsresor med flyg och fler internetmöten. 

Bioenergi från skogen är inte lösningen, eftersom biobränsle släpper ut lika mycket växthusgas vid förbränning som olja och världens skogar kommer inte att räcka till. Det leder tillavskogning, “landgrabbing” och brott mot mänskliga rättigheter samt stor förlust av biologisk mångfald. Läs mer här.

Bild: Stay Grounded position paper

 I

Indonesiens regnskog blir palmoljeplantage. Foto: Peter Prokosch Grid Arendal via Flickr

Skydda Skogen skriver till klimatminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth gällande en omröstning om CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Sveriges ministrar måste aktivt se till att EU tar fullt ansvar för en snabb minskning av utsläppen och inte tillåta CORSIA som leder till ökad användning av palmolja i flygbränslet och enorm avskogning i världen.

Så här skriver Skydda Skogen i sitt brev till ministrarna:

”Vi skriver till dig gällande CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) och söker ditt stöd för att motstå flygindustrins planer på att underminera den framtida flygpolicyn inom EU. CORSIA vill främst basera flygandet på klimatkompensation och biobränslen. Palmolja är det enda biobränsle tillgängligt för storskalig kommersiell luftfart.

EU och dess medlemsländer har fortfarande möjligheten att tygla flygindustrins tillväxt och de växthusgaser som denna industri är ansvarig för i Europa. Och EU har mandatet att hindra detta enligt Parisavtalet.  Men tyvärr försöker flygindustrin att stoppa denna möjlighet genom att vädja till Europeiska kommissionen att “rikta in Eus utsläppshandel (EU-ETS) mot ICAO’s CORSIA initiativ”. Detta kanske låter harmlöst men är förödande mot försöken att begränsa flygets utsläpp och för att möta Parisavtalet. 

I morgon, 1 december, hoppas vi att du som minister gör vad du kan för att stoppa dessa planer!

The Global Forest Coalition är en internationell organisation bestående av 95 olika ursprungsfolksorganisationer och flera opolitiskt bundna miljöorganisationer från 63 olika länder. Föreningen Skydda Skogen är med i The Global Forest Coalition som står bakom detta utskick till regeringar och ministrar i EU. ”

Jordens Vänner har en underkriftskampanj gällande KORSIA. Skriv på här.

Beslutsfattare och industrier i över 20 länder har skrivit under en s.k. Biofuture Platform som förordar ökad användning av biobränslen, bioplast och biomaterial. Detta riskerar att få ödesdigra konsekvenser för mark, matproduktion, ekosystem och mänskliga rättigheter. Det som behövs är verkligt förnyelsebar energi, minskad konsumtion och att bevara ekosystem.

Skriv under Rainforest Rescues upprop mot Biofuture Platform här (på engelska).

Tallplantage i Kachung. Inhemska trädslag har avverkats för att bereda plats för stora plantager med antingen tall eller eukalyptus. Foto: Kristen Lyons.

Energimyndigheten investerar miljonbelopp i industriella trädplantager i Kachung i Uganda som ägs av norska företaget Green Resources. Lokalbefolkningen i Kachung har tvingats bort och förlorat sina inkomstmöjligheter från småskaligt jordbruk och bete med negativa sociala och ekologiska konsekvenser som följd. Green Resources har omvandlat gräsmarker, savann och småskaliga jordbruksmarker till plantager med främmande och invasiva trädarter. Detta har en förödande påverkan på den naturliga miljön och de ekosystemtjänster som den bidrar med.

Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda genom att skriva under ett brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att myndighetens kolkreditsavtal med norska bolaget Green Resources avslutas (på engelska). Klicka här.

Läs miljöorganisationernas brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att deras avtal med Green Resources ska avslutas här (på engelska).

 

Karta över den värdefulla skogen vid Hällsnäs. Den avverkningsplanerade skogen (3,6 ha) syns längst norrut mot Landvettersjön.

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen anmäler idag en förekomst av ett naturskogsliknande skogsområde med höga naturvärden till Skogsstyrelsen. Skogsområdet ligger strax väster om Mölnlycke vid Hällsnäs i Härryda kommun. Den nordligaste delen av skogen (ca 3,6 ha) är nyligen anmält för avverkning. 

I det långsträckta skogsområdet som sträcker sig från Yxsjön i söder till Landvettersjön i norr området finns ett stort antal träd med en ålder som bedöms vara runt 200 år. Skogen utgörs av blandskog och anses vara västlig taiga vilket är en skogsnaturtyp som skall prioriteras och skyddas vid myndigheternas naturvårdsarbete i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv. Död ved förekommer rikligt och det saknas spår i området av modernt skogsbruk. Totalt har 11 rödlistade arter noterats och ca 30 olika signalarter. I den avverkningsanmälda skogen har 9 rödlistade arter och 25 signalarter noterats.

Undertecknade föreningar begär att Skogsstyrelsen inventerar det berörda skogsområdet avseende naturvärden, artförekomster och miljöer och skyndsamt agerar för att bevara dess naturvärden.

Läs föreningarnas brev till Skogsstyrelsen om den värdefulla skogen vid Hällsnäs här.