Brottsförebyggande rådet går nu igenom alla domar för fornminnesbrott de senaste 32 åren. Målet är att kartlägga skadegörelse på svenska fornminnen. Redan nu står det klart att skogsnäringen står för en stor del av förödelsen.

Läs hela artikeln här

Refresh
Refreshing...