Login Form

I samband med internationella skogsdagen och Skydda Skogens årsmöte vill föreningen uppmärksamma två skogshjältar, en i norr och en i söder. Björn Mildh har under många år enträget granskat storskogsbruket i naturvårdens utmarker i norra Sverige. Kåre Ström har kämpat för skyddet av Svartedalen i norra Bohuslän och varit en samordnande kraft för naturvården i området.

bjorn mildh

Björn Mildhhar varit en röst för gammelskogen och dess arter, och rakryggat företrätt de människor, vars kritik mot och oro över skogsbrukets fortgående skövlingar inte nått ut. Björn har med stöd av några få kollegor bevakat ett stort skogslandskap i Norrbottens inland, och slagits för landskapets kvarvarande naturvärden. Hans hårda arbete har räddat många gamla träd och naturskogar.

Björn Mildh har senaste året drivit en tålmodig kampanj för att förbättra statliga Sveaskogs naturvårdsarbete i Norrbotten, och han har avslöjat stora brister i bolagets hantering av skyddsvärda skogar. Bland annat har Björn kunnat påvisa att Sveaskog nedklassar och avverkar skogar med höga naturvärden, skogar som tidigare undantagits från skogsbruk. Han har fortsatt att skicka brev till bolaget och andra intressenter med viktig information och konstruktiv kritik. Detta trots att han fått få klara besked från Sveaskog, utan istället fått motstå personliga påhopp och närmast blivit liknad vid en rättshaverist.

- Just nu jobbar jag med att försöka få Sveaskog att svara på flera brev som jag skickat, säger Björn Mildh. Ett av breven handlar om en skog vid Guortesliden utanför Arvidsjaur, en skog som registrerats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen men som ändå höggs av Sveaskog. Hur kunde det bli så?

- Jag är gammal barnläkare och brukar säga att skogen är min sista patient, och jag överger den inte! Jag har fått så mycket av skogen ända sen barnsben och vill gärna ge lite tillbaka nu när den behöver min hjälp. Och ni kan räkna med att jag fortsätter i samma spår och med samma kraft!

kare strom

Kåre Ström har länge kämpat för skyddet av naturen i Svartedalen i södra Bohuslän, ett av Sveriges största naturreservat och Natura 2000-område. Svartedalen är mycket värdefullt för skyddet av biologisk mångfald och har även mycket stort värde för friluftslivet med besökarantal på många hundra tusen människor om året. Kåre har även i över 20 år varit en sammanhållande kraft i föreningen Rädda Svartedalens Vildmark som är en paraplyorganisation för runt 20 olika naturvårds- och friluftsorganisationer. Trots att området är naturreservat så är skogsbruk tillåtet i stora delar av reservatet, och föreningen har i starkt motstånd från skogsbruket och från myndigheterna arbetat för att hindra skogsavverkningar i området.

- Nyligen har ytterligare 300 hektar av området undantagits från skogsbruk, säger Kåre Ström. Föreningen har haft en dialog med EU-kommissionen för att få myndigheterna att leva upp till åtagandet att Svartedalen är ett Natura 2000-område. Vi arbetar också med kulturfrågor, till exempel upprustning av vandringsleder och röjning kring de gamla hemman som finns i området.

- Mitt engagemang i Svartedalen började i mitten av 90-talet, när kronoparken skulle säljas ut. Jag var en av flera som spontant engagerade mig, och sedan dess har jag varit aktiv i föreningen, som snart firar 20-årsjubileum.

Utan ideellt engagerade skogskämpar skulle många gammelskogar ha fallit, och vi skulle levt i en fattigare värld. Föreningen Skydda Skogen önskar att denna kamp inte vore nödvändig: att vårt skogsbruk inte var exploaterande utan hållbart för människor och natur. Men tills dess vill vi lyfta upp de skogshjältar som finns runt om i landet, som Björn och Kåre. Ett stort tack till er!

Kontaktpersoner:

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen (0706787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Lisa Behrenfeldt, talesperson i Skydda Skogen (0704620373, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)