Login Form

Pressmeddelande från Skydda Skogen 2017-05-15

Den 11/5 släpptes en rapport om skog från de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ. Rapporten har satts samman av ledande forskare från hela EU, och varnar mot avverkning av skog för att använda som bioenergi. Rapporten trycker också på vikten av att rädda de sista gammelskogarna för den biologiska mångfaldens och klimatresiliensens skull.

Rapporten konstaterar att det i vissa fall kan vara bra för klimatet med bioenergi från skog, om energin kommer från biprodukter inom industrin, från avverkningsrester (detta är dock dåligt för den biologiska mångfalden), eller i vissa fall från t ex Salix-odlingar som växer fort. Men att avverka hela träd för att använda som bioenergi ger negativa klimateffekter i lång tid framåt, särskilt i långsamväxande boreal skog. Anledningen är att det tar lång tid för skogen att växa upp igen och ta upp kol, och att ved ger högre koldioxidutsläpp per energienhet än olja. Dessutom framhåller rapporten att t ex solenergi är ett bättre alternativ.

"Detta bekräftar vad vi har sagt länge," säger David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen. "Sveriges skogsindustrier med sitt ensidiga fokus på bioenergi försöker få landet att bedriva en klimatpolitik som i själva verket har motsatt effekt. Politikerna måste sluta ge ekonomiska särintressen företräde framför att rädda klimatet och den biologiska mångfalden."

Rapporten rekommenderar också skogsbruket i norra Europa att omvandla barrmonokulturer till blandskog med högre andel löv. Detta har fördelar för biologisk mångfald, klimat (genom högre albedo, då mer solljus reflekteras bort), och produktion av ekosystemtjänster, även ved. Det bidrar också till riskspridning i ett varmare klimat - blandskog ger mindre risk för stormskador och insektsangrepp. Rapporten ifrågasätter också om kalhyggesbruket verkligen är det bästa även från ett ekonomiskt perspektiv.

Läs rapporten här: http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/multi-fun.html

Presskontakt: David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen: david.vanderspoel at skyddaskogen.se, 0703-157044
Elin Götmark, aktiv i Skydda Skogen: elin.gotmark at fripost.org, 0706-787423

En sammanfattning av rapporten på Svensksa finns här.