Login Form


– international wood and paper customers deceived

New organization confronts old-growth forest destruction

Sweden, which will take over the EU Presidency in July 2009, has a considerable proportion of Europe’s remaining old-growth forests. However, many of these forests are being ravaged. The Swedish government has reduced its budget for forest protection and proposes to increase forest production. At the same time, forest companies such as SCA and Stora Enso, log unprotected old-growth forests under the cover of environmental certification FSC.1 Customer countries buying Swedish wood and paper products are being deceived.

Because of the critical situation, a new Swedish forest conservation organization, Protect the Forest, has recently been established to reverse the situation and to push the alarm button.


“We urge everyone concerned and customers in countries that import forest products from Sweden to put pressure on the Swedish government and forestry sector,” says Viktor Säfve, chairperson of Protect the Forest. “We immediately need to stop the destruction of Europe’s last old-growth forests and to do this we need to cooperate internationally.”

Forestry has transformed most of Sweden’s forests into plantations and young forests. More than 1,800 animal and plant species are endangered or near-threatened. Only around 1.5 per cent of Swedish productive forests, below the mountain region, are formally protected from logging. There is consensus among Sweden's leading scientists that the current Swedish forestry policy is a serious threat to biological diversity.2

“Sweden is committed to international conventions to safeguard its biological diversity,” says Amanda Tas, secretary of Protect the Forest. “Yet, the government ignores scientific facts and turns a blind eye to the devastation of forests with a high conservation value.”

A large proportion of all wood logged in Sweden is exported as raw material, paper, pulp and other products to countries such as the UK, Germany and USA.3 Customers in these countries are given false guarantees by the Forest Stewardship Council, FSC, and the Swedish forest industry that these products are produced in a sustainable way.


For more information, please contact:

Amanda Tas, Secretary of Protect the Forest,

+46 76 76 13 533, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, Chairperson of Protect the Forest,

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Journalists interested in visiting the Swedish forest in the field, please contact:

Amanda Tas, Secretary, tel. +46 76 76 13 533


www.protecttheforest.se

 

Notes

1. The Forest Stewardship Council, FSC, is an international organization that certifies forestry and wood products, such as paper and furniture. The FSC label should guarantee that the forest companies’ timber and other products derive from forestry of high environmental standards. For more information, read the Greenpeace report “Under the Cover of Forest Certification”:
http://www.greenpeace.org/raw/content/sweden/rapporter-och-dokument/under-the-cover-of-forest-cert.pdf

2. Debate article “Forest policy threatens biological diversity” in Swedish tabloid (Dagens Nyheter, 2008) written by 14 leading nature conservation scientists:
http://protecttheforest.se/en/skogen-i-media/40-vad-saeger-forskarna/432-dn-skogspolitiken-hotar-biologiska-mangfalden (free translation of the debate article)

3. Examples of Swedish FSC-certified forest companies:
SCA is a global company that produces personal care products (TENA, Libero, Libresse, Nana), tissue (Tork, Tempo, Zewa, Edet), packaging and solid wood products in more than 90 countries. SCA's eight largest markets are (in order): Germany, UK, France, USA, Sweden, Italy, Netherlands and Spain. In Sweden, SCA is notorious for its systematic loggings of high conservation value forests.

Stora Enso is one of the world’s biggest producer of paper and cardboard. Its products are mainly produced in Europe (including Russia), China and Latin America. Stora Enso has monoculture plantations in Brasil and China, which have caused environmental problems and conflicts between social groups and the company. Example of important consumer brands are MultiCopy (office paper) and Effex (wood paneling). In Sweden, Stora Enso logs old-growth forests and has ended up in social conflicts when logging forests that are socially valuable for the local population.

Bergvik is Sweden’s second-largest forest owner in terms of annual felling volume. In 2004 Bergvik acquired all of Stora Enso’s former holdings in Sweden. Bergvik manages forests and sell felling rights to Stora Enso.

Pressmeddelande den 15 maj:

Under helgen samlas skogsentusiaster från hela landet i byn Haddebo, södra Örebro län. Detta för att delta i en kurs om de hotade svenska gammelskogarna, och om hur man inventerar dess naturvärden. Kursen är en del av ett större projekt som går ut på att kartlägga skyddsvärda skogar i Örebro län under sommaren 2009.

- Vi vill göra länsinvånarna uppmärksamma på att det faktiskt även i vårt län finns många värdefulla skogsmiljöer som är oskyddad och som avverkas, säger Viktor Säfve, initiativtagare och ordförande i Skydda Skogen.

Nästa kurs för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog ges i augusti. Under kommande veckan är det norra delen av länet som står i fokus.

Kartläggningen och kurserna stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskydds­föreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811

Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.skyddaskogen.se

Idag offentliggörs bildandet av den nystartade skogsorganisationen, Skydda Skogen. Anledningen är det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter och som värdefull vistelseort för människor. I samband med offentliggörandet lanseras även Skydda Skogens nya hemsida www.skyddaskogen.se.


Skydda Skogens syfte är att värna skogens biologiska och sociala värden. Föreningen bildades formellt tidigare i år av skogskunniga och intresserade från hela landet.

- Det är otroligt glädjande att föreningen Skydda Skogen har kunnat bildas, eftersom det i Sverige har saknats en organisation som helt fokuserar på att lyfta fram skogens natur- och sociala värden, säger Viktor Säfve, Skydda Skogens förste ordförande. En förening som Skydda Skogen behövs för att på allvar utmana de intressen som hotar skogens biologiska mångfald.

Föreningen har uppstått därför att skogsexperter, inventerare, ekologer och naturintresserade, som tidigare utbytt erfarenheter i ett skogsnätverk, såg ett stort behov av en renodlad skogsorganisation. Föreningen kommer att arbeta för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga värden för människor och natur ska bevaras. Föreningen värnar om allemansrätten.

Skydda Skogen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens krav att miljö-målet ska jämställas med produktionsmålet, istället förordas ett naturnära mångbruk med större utrymme för andra näringar än det storskaliga kalhyggesbruket. Omsorgen om miljön är enligt föreningens stadgar det viktigaste.

Skydda Skogen kommer bedriva opinions- och påverkansarbete både i Sverige och internationellt. Redan i sommar påbörjas inventeringar för att kartlägga skogar med höga naturvärden i Örebro län, Västernorrlands län och Jämt-lands län i samarbete med andra miljöorganisationer.

- Den skogspolitik som förs i Sverige är en katastrof för naturvården, säger Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen. Skydda Skogen söker stöd hos en bred allmänhet och vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig för att stoppa skövlingen av skyddsvärda skogar.

Skydda Skogen ser fram emot ett brett samarbete för Sveriges skogar med sina systerorganisationer: Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Miljöförbundet Jordens Vänner och Greenpeace.

För mer information kontakta:
Amanda Tas, Sekreterare i Skydda Skogen: tel. 070-5080715
Viktor Säfve, Ordförande i Skydda Skogen: tel. 076-1148811
Skriv till Skydda Skogen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I Skydda Skogens styrelse ingår följande personer:
Ordförande: Viktor Säfve, Hjortkvarn
Vice ordförande: Maria Westerberg, Brunskog
Kassör: Martin Hallberg Åkerberg, Glanshammar
Sekreterare: Amanda Tas, Angered
Övriga ledamöter: Patrik Eriksson, Stockholm; Stig-Olof Holm, Baggböle; Richard Holmqvist, Falun; Catharina Lihnell Järnhester, Figeholm; Sofia Lundell, Härnösand; Björn Mildh, Piteå; Göran Rönning ,Borlänge; Jerry Skoglund, Vittin-ge; Hans Sundström, Härnösand; Kata Säfve, Hjortkvarn; Thomas Tidholm, Arbrå;
Anders Delin, Järbo, en av initiativtagarna till det ursprungliga nätverket har avböjt att ingå i styrelsen. Han har ut-nämnts till hedersledamot i föreningen.

Pressmeddelande den 11 maj

Idag samlas ideella naturvårdare från hela landet i Haddebo, för att delta i en kartläggning av Örebro läns skyddsvärda gammelskogar. Den svenska skogen som hem för växter, fåglar och djur hotas av det omfattande plantage- och kalhyggesbruket. Regeringen har sänkt ambitionerna och anslagen för att skydda hotade skogar. Genom en kartläggning av skogar med höga naturvärden i Örebro län vill föreningen Skydda Skogen tillsammans med andra miljöorganisationer ge uppmärksamhet åt problemen.

- Vi vill lyfta fram att många av länets kvarvarande gammelskogar står oskyddade och faktiskt avverkas, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi hoppas nu på en folkrörelse för gammelskogarnas bevarande.

Som initiativtagare till kartläggningen av gammelskogarna står Haddebo ideella natur- och kulturförening Hjärtats Eko och den nystartade nationella organisationen Skydda Skogen. Två skogsexperter, Olli Manninen och Teppo Rämä från Finland, leder kartläggningen.

- Vi uppmanar alla som vill värna om gammelskogen att komma med tips på skogar som är skyddsvärda, säger Olli Manninen, skogsexpert i Skydda Skogen.

I Örebro län är mindre än 2 % av skogen skyddad i naturreservat eller nationalparker. Enligt svenska forskare behöver minst 12 % av skogen i denna region skyddas långsiktigt för att det ska vara möjligt att bevara ett levande skogslandskap.

I samband med kartläggningen anordnas två kurser för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog. Den första äger rum nu i helgen och den är fullbokad. Nästa kurs ges i augusti.

Projektet stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811
Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.skyddaskogen.se

Föreningen bildades i januari 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter, och som värdefull vistelseort för människor. Föreningen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga värden för människor och natur ska bevaras. Föreningen arbetar för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk och värnar om allemansrätten.

Skydda Skogen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens krav att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet. Omsorgen om miljön ska enligt föreningens stadgar gå först.

Skydda Skogen söker stöd hos en bred allmänhet. Föreningen kommer att arbeta för ökad medvetenhet om både situationens allvar och om skogens olika värden. Debatter och kampanjer blir självklara medel, likaså internationellt samarbete, utbildning, inventeringar och forskningsresor inom landet.

Föreningens hemsida har adress http://www.skyddaskogen.se

Föreningen Fura (Fjällnära urskogars räddningsaktion) kommer i fortsättningen att ingå i Skydda Skogen. Föreningens styrelse är relativt stor, femton personer, för att säkerställa hög kompetens och bred förankring i landet.

Styrelse

Ordförande: Viktor Säfve, Hjortkvarn

Vice ordförande: Maria Westerberg, Brunskog

Kassör: Martin Hallberg Åkerberg, Örebro

Sekreterare: Amanda Tas, Angered

Övriga ledamöter:

Patrik Eriksson, Stockholm

Stig-Olof Holm, Baggböle

Richard Holmqvist, Falun

Catharina Lihnell Järnhester, Figeholm

Sofia Lundell, Härnösand

Björn Mildh, Piteå

Göran Rönning Borlänge

Jerry Skoglund, Vittinge

Hans Sundström, Härnösand

Kata Säfve, Hjortkvarn

Thomas Tidholm, Arbrå


Anders Delin, Järbo, en av initiativtagarna till Skydda Skogen, har

avböjt att ingå i styrelsen. Han har utnämnts till hedersledamot i

föreningen.Ytterligare upplysningar lämnas av Viktor Säfve: postmaster@skyddaskogen