Login Form

Pressmeddelande den 15 maj:

Under helgen samlas skogsentusiaster från hela landet i byn Haddebo, södra Örebro län. Detta för att delta i en kurs om de hotade svenska gammelskogarna, och om hur man inventerar dess naturvärden. Kursen är en del av ett större projekt som går ut på att kartlägga skyddsvärda skogar i Örebro län under sommaren 2009.

- Vi vill göra länsinvånarna uppmärksamma på att det faktiskt även i vårt län finns många värdefulla skogsmiljöer som är oskyddad och som avverkas, säger Viktor Säfve, initiativtagare och ordförande i Skydda Skogen.

Nästa kurs för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog ges i augusti. Under kommande veckan är det norra delen av länet som står i fokus.

Kartläggningen och kurserna stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskydds­föreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811

Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.skyddaskogen.se
Pressmeddelande den 11 maj

Idag samlas ideella naturvårdare från hela landet i Haddebo, för att delta i en kartläggning av Örebro läns skyddsvärda gammelskogar. Den svenska skogen som hem för växter, fåglar och djur hotas av det omfattande plantage- och kalhyggesbruket. Regeringen har sänkt ambitionerna och anslagen för att skydda hotade skogar. Genom en kartläggning av skogar med höga naturvärden i Örebro län vill föreningen Skydda Skogen tillsammans med andra miljöorganisationer ge uppmärksamhet åt problemen.

- Vi vill lyfta fram att många av länets kvarvarande gammelskogar står oskyddade och faktiskt avverkas, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi hoppas nu på en folkrörelse för gammelskogarnas bevarande.

Som initiativtagare till kartläggningen av gammelskogarna står Haddebo ideella natur- och kulturförening Hjärtats Eko och den nystartade nationella organisationen Skydda Skogen. Två skogsexperter, Olli Manninen och Teppo Rämä från Finland, leder kartläggningen.

- Vi uppmanar alla som vill värna om gammelskogen att komma med tips på skogar som är skyddsvärda, säger Olli Manninen, skogsexpert i Skydda Skogen.

I Örebro län är mindre än 2 % av skogen skyddad i naturreservat eller nationalparker. Enligt svenska forskare behöver minst 12 % av skogen i denna region skyddas långsiktigt för att det ska vara möjligt att bevara ett levande skogslandskap.

I samband med kartläggningen anordnas två kurser för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog. Den första äger rum nu i helgen och den är fullbokad. Nästa kurs ges i augusti.

Projektet stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811
Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.skyddaskogen.se

Föreningen bildades i januari 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter, och som värdefull vistelseort för människor. Föreningen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga värden för människor och natur ska bevaras. Föreningen arbetar för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk och värnar om allemansrätten.

Skydda Skogen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens krav att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet. Omsorgen om miljön ska enligt föreningens stadgar gå först.

Skydda Skogen söker stöd hos en bred allmänhet. Föreningen kommer att arbeta för ökad medvetenhet om både situationens allvar och om skogens olika värden. Debatter och kampanjer blir självklara medel, likaså internationellt samarbete, utbildning, inventeringar och forskningsresor inom landet.

Föreningens hemsida har adress http://www.skyddaskogen.se

Föreningen Fura (Fjällnära urskogars räddningsaktion) kommer i fortsättningen att ingå i Skydda Skogen. Föreningens styrelse är relativt stor, femton personer, för att säkerställa hög kompetens och bred förankring i landet.

Styrelse

Ordförande: Viktor Säfve, Hjortkvarn

Vice ordförande: Maria Westerberg, Brunskog

Kassör: Martin Hallberg Åkerberg, Örebro

Sekreterare: Amanda Tas, Angered

Övriga ledamöter:

Patrik Eriksson, Stockholm

Stig-Olof Holm, Baggböle

Richard Holmqvist, Falun

Catharina Lihnell Järnhester, Figeholm

Sofia Lundell, Härnösand

Björn Mildh, Piteå

Göran Rönning Borlänge

Jerry Skoglund, Vittinge

Hans Sundström, Härnösand

Kata Säfve, Hjortkvarn

Thomas Tidholm, Arbrå


Anders Delin, Järbo, en av initiativtagarna till Skydda Skogen, har

avböjt att ingå i styrelsen. Han har utnämnts till hedersledamot i

föreningen.Ytterligare upplysningar lämnas av Viktor Säfve: postmaster@skyddaskogen

Idag offentliggörs bildandet av den nystartade skogsorganisationen, Skydda Skogen. Anledningen är det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter och som värdefull vistelseort för människor. I samband med offentliggörandet lanseras även Skydda Skogens nya hemsida www.skyddaskogen.se.


Skydda Skogens syfte är att värna skogens biologiska och sociala värden. Föreningen bildades formellt tidigare i år av skogskunniga och intresserade från hela landet.

- Det är otroligt glädjande att föreningen Skydda Skogen har kunnat bildas, eftersom det i Sverige har saknats en organisation som helt fokuserar på att lyfta fram skogens natur- och sociala värden, säger Viktor Säfve, Skydda Skogens förste ordförande. En förening som Skydda Skogen behövs för att på allvar utmana de intressen som hotar skogens biologiska mångfald.

Föreningen har uppstått därför att skogsexperter, inventerare, ekologer och naturintresserade, som tidigare utbytt erfarenheter i ett skogsnätverk, såg ett stort behov av en renodlad skogsorganisation. Föreningen kommer att arbeta för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga värden för människor och natur ska bevaras. Föreningen värnar om allemansrätten.

Skydda Skogen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens krav att miljö-målet ska jämställas med produktionsmålet, istället förordas ett naturnära mångbruk med större utrymme för andra näringar än det storskaliga kalhyggesbruket. Omsorgen om miljön är enligt föreningens stadgar det viktigaste.

Skydda Skogen kommer bedriva opinions- och påverkansarbete både i Sverige och internationellt. Redan i sommar påbörjas inventeringar för att kartlägga skogar med höga naturvärden i Örebro län, Västernorrlands län och Jämt-lands län i samarbete med andra miljöorganisationer.

- Den skogspolitik som förs i Sverige är en katastrof för naturvården, säger Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen. Skydda Skogen söker stöd hos en bred allmänhet och vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig för att stoppa skövlingen av skyddsvärda skogar.

Skydda Skogen ser fram emot ett brett samarbete för Sveriges skogar med sina systerorganisationer: Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Miljöförbundet Jordens Vänner och Greenpeace.

För mer information kontakta:
Amanda Tas, Sekreterare i Skydda Skogen: tel. 070-5080715
Viktor Säfve, Ordförande i Skydda Skogen: tel. 076-1148811
Skriv till Skydda Skogen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I Skydda Skogens styrelse ingår följande personer:
Ordförande: Viktor Säfve, Hjortkvarn
Vice ordförande: Maria Westerberg, Brunskog
Kassör: Martin Hallberg Åkerberg, Glanshammar
Sekreterare: Amanda Tas, Angered
Övriga ledamöter: Patrik Eriksson, Stockholm; Stig-Olof Holm, Baggböle; Richard Holmqvist, Falun; Catharina Lihnell Järnhester, Figeholm; Sofia Lundell, Härnösand; Björn Mildh, Piteå; Göran Rönning ,Borlänge; Jerry Skoglund, Vittin-ge; Hans Sundström, Härnösand; Kata Säfve, Hjortkvarn; Thomas Tidholm, Arbrå;
Anders Delin, Järbo, en av initiativtagarna till det ursprungliga nätverket har avböjt att ingå i styrelsen. Han har ut-nämnts till hedersledamot i föreningen.