Login Form

 

Stubbrytning, statliga Sveaskog, augusti 2009

 

Enligt gårdagens inslag i Rapport, SVT, visar siffror från FN:s klimatkonvention att Sverige ökat sina nettoutsläpp av växthusgaser sedan 1990 med 12.7 %, till stor del på grund av ökad skogsavverkning. Igår uppmärksammades också en ny SLU-studie som betonar att ostörda gamla boreala skogar maiximerar kolinlagring och att deras biodiversitet bör bevaras. Skydda Skogen menar att Sveriges regering måste agera kraftfullt på hemmaplan och skydda alla återstående gamla naturskogar.

– Kalhyggesskogsbruket har en negativ klimatpåverkan, säger Amanda Tas, sekreterare och ansvarig för skogliga klimatfrågor i Skydda Skogen. Den svenska skogsindustrin, med regeringen i hasorna, försöker dessutom nu sprida denna modell utomlands med inget mindre än klimatet som alibi. Om de tar klimatfrågan på allvar ska de inte förorda en miljöfarlig verksamhet. Vad som krävs är ett formellt skydd av alla återstående gamla naturskogar och att regeringen främjar ett naturnära bruk av skogen.

World Watch Institutes rapport ”State of the world 2009” understryker vikten av att skydda skogsområden. Det är i de skyddade områdena som kolinlagringen sker. Ju äldre en skog är, desto mer kol finns lagrat i marken och biomassan, och desto mer koldioxid frigörs om skogen avverkas. Den efterföljande bearbetningen av marken bidrar till att ytterligare koldioxid frigörs. Studier har visat att det kan ta över 100 år innan kollagret i den avverkade skogen återställts.

- I förra veckan pratade miljöminister Andreas Carlgren sig varm om den biologiska mångfalden och sa att han ville mobilisera världens länder i bevarandearbetet, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. I Sverige har Carlgren hittills stjälpt naturvården, men nu har han chansen att ta tillfället i akt för att bevara den svenska biologiska mångfalden.

- Regeringen har hittills valt att inte agera för att rädda Sveriges sista gammelskogar, fortsätter Viktor Säfve. Istället har regeringen ställt sig på skogsnäringens sida och förespråkar en ökad skogsproduktion, samtidigt som anslaget till biologisk mångfald har sänkts. Carlgren borde se över sin egen bakgård - Sverige är ett land med otroligt hårt brukade skogar och de återstående gammelskogarna måste skyddas nu.

Kontakt:

Viktor Säfve, Ordförande, Skydda Skogen, tel. 076-11 48 811
Amanda Tas, Sekreterare och ansvarig för skogliga klimatfrågor, Skydda
Skogen, tel. 076-76 13 533

Biologisk utarmning och brist på naturhänsyn är vad som möter den ideella naturvården vid kartläggningen av skyddsvärd skog i Örebro län. Den svenska naturskogen är hotad på grund av kalhygges- och plantageskogsbruket samt regeringens ovilja att leva upp till uppsatta miljömål. Miljöorganisationerna arbetar nu febrilt för att vända situationen. I helgen blir det föreläsningskväll och kurs i Haddebo om gammelskogen och dess situation. Därefter fortsätter kartläggningen i fält, som en upptrappning av försommarens inventeringar.

- Vi har hittills kartlagt ett 50-tal skogar, tittat på många kalhyggen och sett stora delar av Örebro läns skogslandskap, säger Viktor Säfve, ansvarig för projektet. Den biologiska utarmning som fortgår och som vi nu dokumenterar bådar inte gott för länets chanser att kunna leva upp till miljömålen att bevara ett levande landskap.

Kartläggningen visar att många skogar som borde bevaras, står oskyddad och faller för skogsbolagens avverkningsmaskiner.

Föreningen Skydda Skogen uppmanar länets skogsägare och berörda myndigheter att ta krafttag för att vända den negativa situationen. Det behövs betydligt fler naturreservat och naturvårdsavsättningar för att kunna bevara den biologiska mångfalden i ett regionalt perspektiv och för att kunna lämna över ett levande skogslandskap till kommande generationer.

Kartläggningen räddar skog

- Men, en glad nyhet är att vi i södra länet redan tycks ha skyddat en av de avverkningshotade gammelskogar som vi inventerade under majkursen, säger Viktor Säfve. Skogsbolaget verkar nu backa från avverkningsplanerna i skogen, som har dokumenterade höga naturvärden. I skogen hittades ett 70-tal fynd av sällsynta och hotade arter.

Skogsbolagen ska egentligen ta hänsyn utan miljörörelsens hjälp.

- Visst är det positivt att de verkar backa när det gäller denna skog, säger Amanda Tas, sekreterare, Skydda Skogen. Men det känns ruttet att ett miljöcertifierat bolag inte klarar av att följa de regler som de ska verka efter, utan att vi ska behöva sätta press på dem. Skulle inte vi ha varit på plats, ja, då hade en av länets få kvarvarande gammelskogar avverkats. Så ska det bara inte gå till.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen och ansvarig för projektet
”Hotade skogar i Örebro län”, tel. 076-1148811, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information om gammelskogskursen och kvällsföredraget i Haddebo:
http://protecttheforest.se/sv/foereningsnytt/16-skyddsvaerd-skog/545-gammelskogskurs-i-augusti

http://www.protecttheforest.se/dokument/Skydda%20Skogen%20Inventering%20Orebro/PosterGammelskogen.pdf

www.skyddaskogen.se

 

 

Pressmeddelande den 15 maj:

Under helgen samlas skogsentusiaster från hela landet i byn Haddebo, södra Örebro län. Detta för att delta i en kurs om de hotade svenska gammelskogarna, och om hur man inventerar dess naturvärden. Kursen är en del av ett större projekt som går ut på att kartlägga skyddsvärda skogar i Örebro län under sommaren 2009.

- Vi vill göra länsinvånarna uppmärksamma på att det faktiskt även i vårt län finns många värdefulla skogsmiljöer som är oskyddad och som avverkas, säger Viktor Säfve, initiativtagare och ordförande i Skydda Skogen.

Nästa kurs för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog ges i augusti. Under kommande veckan är det norra delen av länet som står i fokus.

Kartläggningen och kurserna stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskydds­föreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811

Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.skyddaskogen.se


– international wood and paper customers deceived

New organization confronts old-growth forest destruction

Sweden, which will take over the EU Presidency in July 2009, has a considerable proportion of Europe’s remaining old-growth forests. However, many of these forests are being ravaged. The Swedish government has reduced its budget for forest protection and proposes to increase forest production. At the same time, forest companies such as SCA and Stora Enso, log unprotected old-growth forests under the cover of environmental certification FSC.1 Customer countries buying Swedish wood and paper products are being deceived.

Because of the critical situation, a new Swedish forest conservation organization, Protect the Forest, has recently been established to reverse the situation and to push the alarm button.


“We urge everyone concerned and customers in countries that import forest products from Sweden to put pressure on the Swedish government and forestry sector,” says Viktor Säfve, chairperson of Protect the Forest. “We immediately need to stop the destruction of Europe’s last old-growth forests and to do this we need to cooperate internationally.”

Forestry has transformed most of Sweden’s forests into plantations and young forests. More than 1,800 animal and plant species are endangered or near-threatened. Only around 1.5 per cent of Swedish productive forests, below the mountain region, are formally protected from logging. There is consensus among Sweden's leading scientists that the current Swedish forestry policy is a serious threat to biological diversity.2

“Sweden is committed to international conventions to safeguard its biological diversity,” says Amanda Tas, secretary of Protect the Forest. “Yet, the government ignores scientific facts and turns a blind eye to the devastation of forests with a high conservation value.”

A large proportion of all wood logged in Sweden is exported as raw material, paper, pulp and other products to countries such as the UK, Germany and USA.3 Customers in these countries are given false guarantees by the Forest Stewardship Council, FSC, and the Swedish forest industry that these products are produced in a sustainable way.


For more information, please contact:

Amanda Tas, Secretary of Protect the Forest,

+46 76 76 13 533, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, Chairperson of Protect the Forest,

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Journalists interested in visiting the Swedish forest in the field, please contact:

Amanda Tas, Secretary, tel. +46 76 76 13 533


www.protecttheforest.se

 

Notes

1. The Forest Stewardship Council, FSC, is an international organization that certifies forestry and wood products, such as paper and furniture. The FSC label should guarantee that the forest companies’ timber and other products derive from forestry of high environmental standards. For more information, read the Greenpeace report “Under the Cover of Forest Certification”:
http://www.greenpeace.org/raw/content/sweden/rapporter-och-dokument/under-the-cover-of-forest-cert.pdf

2. Debate article “Forest policy threatens biological diversity” in Swedish tabloid (Dagens Nyheter, 2008) written by 14 leading nature conservation scientists:
http://protecttheforest.se/en/skogen-i-media/40-vad-saeger-forskarna/432-dn-skogspolitiken-hotar-biologiska-mangfalden (free translation of the debate article)

3. Examples of Swedish FSC-certified forest companies:
SCA is a global company that produces personal care products (TENA, Libero, Libresse, Nana), tissue (Tork, Tempo, Zewa, Edet), packaging and solid wood products in more than 90 countries. SCA's eight largest markets are (in order): Germany, UK, France, USA, Sweden, Italy, Netherlands and Spain. In Sweden, SCA is notorious for its systematic loggings of high conservation value forests.

Stora Enso is one of the world’s biggest producer of paper and cardboard. Its products are mainly produced in Europe (including Russia), China and Latin America. Stora Enso has monoculture plantations in Brasil and China, which have caused environmental problems and conflicts between social groups and the company. Example of important consumer brands are MultiCopy (office paper) and Effex (wood paneling). In Sweden, Stora Enso logs old-growth forests and has ended up in social conflicts when logging forests that are socially valuable for the local population.

Bergvik is Sweden’s second-largest forest owner in terms of annual felling volume. In 2004 Bergvik acquired all of Stora Enso’s former holdings in Sweden. Bergvik manages forests and sell felling rights to Stora Enso.

Pressmeddelande den 11 maj

Idag samlas ideella naturvårdare från hela landet i Haddebo, för att delta i en kartläggning av Örebro läns skyddsvärda gammelskogar. Den svenska skogen som hem för växter, fåglar och djur hotas av det omfattande plantage- och kalhyggesbruket. Regeringen har sänkt ambitionerna och anslagen för att skydda hotade skogar. Genom en kartläggning av skogar med höga naturvärden i Örebro län vill föreningen Skydda Skogen tillsammans med andra miljöorganisationer ge uppmärksamhet åt problemen.

- Vi vill lyfta fram att många av länets kvarvarande gammelskogar står oskyddade och faktiskt avverkas, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi hoppas nu på en folkrörelse för gammelskogarnas bevarande.

Som initiativtagare till kartläggningen av gammelskogarna står Haddebo ideella natur- och kulturförening Hjärtats Eko och den nystartade nationella organisationen Skydda Skogen. Två skogsexperter, Olli Manninen och Teppo Rämä från Finland, leder kartläggningen.

- Vi uppmanar alla som vill värna om gammelskogen att komma med tips på skogar som är skyddsvärda, säger Olli Manninen, skogsexpert i Skydda Skogen.

I Örebro län är mindre än 2 % av skogen skyddad i naturreservat eller nationalparker. Enligt svenska forskare behöver minst 12 % av skogen i denna region skyddas långsiktigt för att det ska vara möjligt att bevara ett levande skogslandskap.

I samband med kartläggningen anordnas två kurser för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog. Den första äger rum nu i helgen och den är fullbokad. Nästa kurs ges i augusti.

Projektet stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811
Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.skyddaskogen.se