Login Form

Pressmeddelande från Skydda Skogen och Fältbiologerna 2012-04-29


Stor aktion mot IKEA på åtta orter i Sverige

Igår lördag genomförde föreningen Skydda skogen och Fältbiologerna aktioner på åtta olika IKEA-varuhus runtom i Sverige. De har upplyst kunderna om att IKEA skövlar urskog i Ryssland genom att bland annat falla som träd och ersätta närmare 2000 av IKEA:s prislappar med andra mer sanningsenliga.

– På reklamskyltarna utanför IKEA fanns en uppmaning till kunderna att noga läsa informationen om varan på prislappen, det hoppas jag verkligen att folk gör nu, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen som var med på aktionen i Sundsvall igår. Då kommer de att få information om att IKEA:s trävaror innehåller skövlad urskog från Ryssland och vilka konsekvenser IKEA:s skogsbruk har för den biologiska mångfalden.

Igår genomförde Föreningen Skydda Skogen och Fältbiologerna aktioner på IKEA:s varuhus i Sundsvall, Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping, Örebro, Karlstad och Malmö. En del av aktionen var att IKEA:s karakteristiska prislappar byttes ut, mot layoutmässigt identiska flygblad med information om IKEA:s skövling av urskog i ryska Karelen och Skydda Skogens kampanj.

- Utanför utgången till IKEA i Stockholm låg 11 medlemmar från Skydda skogen och Fältbiologerna symboliskt fällda på marken medan motorsågen fortfarande vrålade, berättar Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen, om aktionen. Inne i IKEA  i Malmö gick 18 “träd” samma öde till mötes.

- Med detta ville vi visa hur det ser ut när IKEA:s helägda dotterbolag Swedwood skövlar urskog i Ryssland, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Att IKEA tillverkar limfogskivor av tallar och granar som kan vara 500 år gamla är helt vansinnigt, och det ska de inte komma undan med!

Genomslaget för aktionerna var stort, och det är bra. Målet med Föreningen Skydda Skogens kampanj är att så många som möjligt ska få veta att IKEA:s fina ord om naturhänsyn inte är något annat än greenwash och att sätta press på IKEA att börja leva upp till dessa ord i verkligheten. 
På www.skyddaskogen.se/ikea finns bilder från alla åtta aktionerna. Där finns också ett upprop med fem krav på förändring, riktat till ledningen för IKEA och dess helägda dotterbolag Swedwood, som sköter IKEA:s skogsbruk i ryska Karelen.

Presskontakt:

Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen 076-13 57 600 (var i Karelen 2011) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna 070-81 420 82 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48 (var i Karelen 2008) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressbilder för fri publicering. Foto: Robert Svensson, Skydda Skogen

Pressbild IKEA Stockholm Kungens Kurva

Pressbild 2 IKEA Stockholm Kungens Kurva

Pressbild 3 IKEA Kungens Kurva Stockholm

Pressbild 4 IKEA Kungens Kurva Stockholm

 

Aktion på IKEA:s varuhus i Sverige

Föreningen Skydda Skogen genomför imorgon lördag 28 april 2012 aktioner på IKEA:s varuhus i åtta städer runtom i Sverige för att protestera mot företagets skövling av urskog i ryska Karelen.

- Vi vill uppmärksamma IKEA:s kunder på att IKEA:s fina ord om miljöansvar för träprodukter inte stämmer överens med verkligheten, säger Maria Westerberg, vice ordförande i föreningen Skydda Skogen. IKEA:s marknadsföring är inget annat än greenwash och det vill vi att allmänheten ska få veta.

Skydda Skogen har genom ett samarbete med den ryska miljöorganisationen SPOK varit på plats i ryska Karelen och i fält sett hur IKEA:s helägda dotterbolag Swedwood avverkar urskog och andra skogar med höga naturvärden. Föreningen har dokumenterat detta och även gjort en anmälan till miljöcertifieringsorganet FSC  som Swedwood är medlem i.

- Vår anmälan till den ryska certifieraren NEPCon ledde inte till några påföljder för Swedwood, vilket visar att FSC inte fungerar som miljömärkning, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen. Detta gör att IKEA kan fortsätta gömma sig bakom en miljöcertifiering men i det tysta skövla några av norra Europas sista intakta urskogsområden.
Skydda Skogen har startat en kampanj för att sätta fokus på IKEA:s dolda verksamhet i Ryssland. Aktionerna imorgon är en del av denna kampanj, och kommer att ske i Sundsvall, Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping, Örebro, Karlstad och Malmö.

 - Aktionerna kommer att genomföras med fredliga metoder, och alla som vill protestera mot IKEA:s urskogsskövlingar är välkomna att delta, säger Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen. IKEA lovar “låga priser men inte till vilket pris som helst”. Vi vill visa att formuleringen “lågt pris till vilket pris som helst” skulle vara betydligt närmare sanningen.


Presskontakt:

Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen 076-13 57 600 (var i Karelen 2011)

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48 (var i Karelen 2008)

Maria Westerberg, vice ordförande i Skydda Skogen 070-3580413 (var i Karelen 2011)
www.skyddaskogen.se

 

Utnämning av Skogsriketambassadörer sanktionerar fortsatt skogsskövling

 

Landsbygdsminister Eskil Erlandssons utnämning av Skogsriketambassadörer 2011-11-17 har från ornitologer, naturvårdare, biologer och miljörörelsen mötts av bestörtning. Ingen ambassadör representerar naturvården. Av de tio är det bara en som inte har några ekonomiska intressen i sin roll som Skogsriketambassadör.

Situationen för det svenska skogsekosystemet är högst alarmerande. Forskare inom skogsekologi menar att minst en tiodubbling av dagens skydd av produktiv skogsmark nedanför fjällen är nödvändigt för att komma tillrätta med utarmningen av den biologiska mångfalden.

— Att inte utse en enda Skogsriketambassadör som på allvar tar till vara naturvårdens intressen är en ren provokation mot miljörörelsen och ett bevis för att regeringen inte har någon som helst ambition att stoppa skövlingen av den svenska skogen, säger Robert Svensson, styrelseledamot i Föreningen Skydda Skogen.

Större delen av den naturliga skogen i Sverige har kalhuggits och ersatts med plantager. Endast en liten spillra av den ursprungliga skogen finns kvar. Dessa skogar utgör en livsviktig miljö för en mängd arter, varav många idag är hotade på grund av det storskaliga intensivskogsbruket. Den ytterst lilla arealen naturlig skog som återstår fortsätter att minska på grund av skogsbolagens kalhuggande.

Enligt skogsvårdslagens portalparagraf skall produktionsmålet och miljömålet vara jämställt.

— Skogsnäringen behöver ingen hjälp, den klarar sig bra ändå. Produktionen och vinsterna är enorma. Att satsa på produktion och tillväxt när det är naturvård och skogsskydd som är i behov av resurser är ett hån mot demokratin som ju har beslutat om dessa jämställda mål, säger Robert Svensson.

Marie Wickberg, politiskt sakkunnig på Landsbygdsdepartementet, uttalar sig i media och säger att man framöver tänker sig att utöka antalet Skogsriketambassadörer och att det då är möjligt att någon skulle kunna komma från miljörörelsen.

— Frågan är om någon från miljörörelsen överhuvudtaget är villig att ställa upp för en regering som är så inriktad på ytterligare intensifiering och totalt struntar i naturvården, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.


Kontakt:

Robert Svensson, ledamot Skydda Skogen tel 076-135 76 00 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen tel 072-176 53 38 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 


Pressmeddelande från Föreningen Skydda Skogen 2012-04-26

skovlar

Foto: Klas Ancker/Jordens vänner 2011

 

- Protestkampanj lanseras idag

Föreningen Skydda Skogen lanserar idag torsdag en kampanj där vi för fram fakta över hur IKEA systematiskt avverkar urskogar och andra skogar med höga naturvärden i ryska Karelen. En del av kampanjen är ett upprop med krav på förändring som skickas till de ansvariga på IKEA.

– Sluta omedelbart att avverka urskogar och ljuga om ert miljöarbete! Det är två av de krav som vi ställer på IKEA, säger Viktor Säfve, ordförande i Föreningen Skydda Skogen. Under våra fältbesök i ryska Karelen har vi samlat utförlig dokumentation kring hur IKEA:s skogsbruk där ser ut i verkligheten, och det är långt ifrån de fina ord som de beskriver sig själva med.

Genom ett samarbete med den ryska miljöorganisationen SPOK har aktiva inom Skydda Skogen rest runt i de skogsområden som IKEA genom sitt helägda dotterbolag Swedwood arrenderar i ryska Karelen. Skogar med urgamla träd kalavverkas och blir till trädåkrar, allt enligt skogsbruksmetoder som importerats från bland annat Sverige, den så kallade "svenska modellen".

– De svenska skogarna är redan utarmade, och nu är precis samma sak på väg att hända med naturvärdena i ryska Karelen, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen. Likaså används samma miljöcertifieringssystem som i Sverige – FSC – vilket är en katastrof för skogen både här i Sverige och i Ryssland. Certifieringsföretaget NEPCon som granskar FSC-märkt skogsbruk tillåter att träd som är 200-600 år gamla avverkas, det är inget annat än en skandal!

Skydda Skogen har också startat ett upprop riktat till IKEA:s ledning, där fem punkter för ett mer trovärdigt skogsbruk hos IKEA listas. Alla som vill protestera mot IKEA:s urskogsskövlingar uppmanas att skriva under uppropet.

– I våra krav uppmanar vi bland annat IKEA att omedelbart sätta av de kvarvarande skogar med höga naturvärden som finns på marken de arrenderar, säger Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen. Det är det minsta de kan göra för att i någon mån kompensera för de stora förluster av naturvärden och biologisk mångfald som företaget orsakat. Redan idag återstår mindre arealer urskog och gamla naturskogar i Karelen än vad många växt- och djurarter kräver för att de ska finnas kvar på lång sikt. Att då fortsätta att hugga ner dessa skogar är inget annat än djupt ansvarslöst.

Ett annat problem som föreningen Skydda Skogen vill lyfta genom kampanjen är IKEA:s brist på dialog med lokalbefolkningen och de människor som brukar skogarna på ett småskaligt och hållbart sätt. När IKEA som stor investerare etablerar sig i en region som ryska Karelen så går koloniala mönster igen – vilket märks genom att den karelska regeringen helt anpassar sig efter det utländska företagets önskemål.

Läs mer om kampanjen och uppropet på www.skyddaskogen.se/ikea

Presskontakt

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen 076-11 488 11

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen 076-13 57 600

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

old_growth_forest_destruction_karelia

200-600 year old trees stacked at a clear-cutt of a primeval forest in northern Karelia 2011 - Photo: Protect the Forest

Massive Cutbacks in Karelia's Nature

Conservation Policy Would Threaten

Europe's Natural Heritage

Some of the most important landscapes of Europe's high-conservation value forests are located in the Russian republic of Karelia, where vast, intact areas of virgin forest still remain unprotected.  The government of Karelia has recently proposed to cancel the previous agreement for protection of high conservation value forests. The proposed changes in the land use plan would cancel 2/3 of all planned protected areas, threatening more than 1.3 million hectares of old-growth forests and natural ecosystems in Karelia.

"The scheme of territorial planning included the most valuable parts of the Karelian nature. These areas have relatively low value for industrial development, and thus are not of critical significance for the economy. On the other hand, these areas have extremely high conservation values", says Alexander Markovsky, head of the Karelian nature conservation organization SPOK.

If the proposed cutbacks in nature preservation are carried out, some of Europe's most valuable expanses of old-growth forests will be threatened by destruction. Also, the cutback plans have led to an international outcry from leading scientists and environmental movements, now urging the Karelian government to reject the new proposal. One of the environmental groups who have reacted is the Taiga Rescue Network (TRN), a global network with a membership of over 100 NGO:s. TRN initiated an appeal that up to date has been signed by a large number of leading scientists from all over the world. The appeal was handed over to the government of Karelia on November 7, 2011.

"TRN is concerned about the proposal of the Karelian government as the forests of Karelia form such an important part of European natural heritage. These are some of the last remaining fragments of intact old-growth forests in Europe, an important part of the global boreal forest ecosystem and one of the last refuges for biodiversity in Europe", says Katy Harris, secretary of the Taiga Rescue Network.

If the proposal will be implemented, only five percent of Karelia's forests would be strictly protected by 2030. This is far from the international agreement of protecting 17 percent of the ecosystems until 2020. This agreement was signed by 193 countries during the United Nation summit in Nagoya one year ago. Also, the UN has declared 2011 "the international year of forests", and the whole decade "the decade of biodiversity".

"The global rate of biodiversity loss has been identified, in parallel with climate change, as the major threat to humankind. This concerns all ecosystems and regions, including the European boreal forests. The governments of the world identified last year 20 targets for slowing and halting this loss. This includes the target to set aside 17% of the land area as well-connected, ecologically representative protected areas. This is a highly cost-effective tool to meet both the demands to protect forest biodiversity and still allow for sustainable forest management on a large fraction of the forest landscape," says Professor Bengt Gunnar Jonsson, Mid Sweden University.

As global awareness is rising regarding the importance of biodiversity, the environmental movement points out that there is no future market for forest products coming from unsustainable forestry and old-growth forest destruction.

"If the Karelian government decides to cut protection for Karelia's valuable forest areas, it will inevitably give Karelian forest products a bad reputation on the global timber market, threatening export possibilities, tax revenues and employment possibilities. Foreign and large domestic enterprises will see this as a signal that they cannot invest money in Karelia's timber industry: forests are no more, and long-term investment projects are fraught with unnecessary risk", says Alexander Markovsky.

 

Contact information

Alexander Markovsky, Ph. D. in forest ecology, head of Karelian nature

conservation organization SPOK.

Phone: +7 (8142) 76-91-15 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, chairperson Taiga Rescue Network Phone +46 76 114 88 11

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Katy Harris, secretary Taiga Rescue Network Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Read the appeals here