Login Form

En ny rapport från miljöorganisationerna Skydda Skogen och Greenpeace visar att statliga Sveaskog avregistrerar så kallade nyckelbiotoper: skogsområden som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Detta bekräftar hur nödvändigt det är att ta bort Sveaskogs vinstkrav så att de kan börja sätta naturen först.

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, skogar som vi, det svenska folket, gemensamt äger. En rad undersökningar visar att svenska folket värderar naturvärden och folkhälsa högst när det gäller hur skogen ska förvaltas.

Undersökningar visar också att det är viktigt för åtta av tio svenskar att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned. Trots detta avverkar skogsbolaget Sveaskog skogar med höga naturvärden och använder undermåliga skogsbruksmetoder. 23 organisationer och över 40 000 privatpersoner kräver i uppropet www.varskog.nu att regering och riksdag tar ansvar för vår skog.

Läs hela insändaren i Nerikes Allehanda här

Som statligt bolag ska Sveaskog vara ett föredöme för en hållbar verksamhet. Staten har dock för höga avkastningskrav på bolaget och det är tydligt att förvaltningen av vår gemensamma skog inte lever upp till nationella och internationella miljömål.

Läs hela debattartikeln i Norran här.

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, skogar som vi, svenska folket, gemensamt äger. En rad undersökningar visar att svenska folket värderar naturvärden och folkhälsa högst när det gäller hur skogen ska förvaltas.

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, skogar som vi, svenska folket, gemensamt äger. En rad undersökningar visar att svenska folket värderar naturvärden och folkhälsa högst när det gäller hur skogen ska förvaltas. Undersökningar visar också att det är viktigt för 8 av 10 svenskar att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned.