Login Form

DN DEBATT 15/8. Politiska beslut som påverkar avverkningstakten är helt avgörande för hur väl vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser den närmaste tiden, skriver forskarna Göran Englund, Stig-Olof Holm, Bengt-Gunnar Jonsson, och David van der Spoel.

Utmaningarna som klimatfrågan ställer oss inför är enorma och komplexa. I en sådan situation letar man enkla lösningar som kan inge hopp. I den svenska debatten har skogen fått den rollen. Genom att ersätta fossila produkter med skogsprodukter så löser vi problemen. I vår debattartikel påpekar vi problem med detta resonemang. Framför allt visar vi att mycket stora klimatvinster kan nås om vi låter mer skog stå kvar. Det är ett viktigt resultat eftersom vi nu famlar efter åtgärder som gör att vi snabbt kan minska uppvärmningen. Klarar vi inte det riskerar vi att självförstärkande processer driver fram ett skenande klimat, utom all kontroll.

Läs hela slutrepliken här.

DN DEBATT 9/8. Skogsbruket anses i dag vara koldioxidneutralt. Men i det korta tidsperspektivet, som vi nu måste förhålla oss till, är skogens framtida upptag av koldioxid till ingen nytta. Regeringen bör därför införa koldioxidskatt för biobränslen från skogen och skapa ekonomiska och politiska styrmedel som leder till att mer skog får stå kvar, skriver fyra forskare.

Läs hela debattartikeln i DN här.

Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet fjällnära skogsmiljöer med höga naturvärden i Ljungdalen och Storsjö i Härjedalen. Forskningsresan arrangeras varje år av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. 

I klippet i SVT Nyheter intervjuas Mara Danvind från Naturskyddsföreningen om några av de artfynd som de har gjort under Forskningsresan i en skog som ägs av skogsbolaget SCA. Skogen är inte avverkningsanmäld än men i skogen har naturvårdssnitslar hittats vilket eventuellt kan vara ett tecken på att skogen kommer att avverkningsanmälas.

Publicerad 26 juli 2019

Dagens omvandling från naturskog till plantager bidrar med växthusgaser, inte tvärtom. “Naturliga och än så länge intakta skogliga kolsänkor och kolförråd” och “skogliga snabbväxande kolsänkor” måste därför särskiljas så att falska klimatargument kan synas, skriver Lina Burnelius från Greenpeace och Elin Götmark från Skydda Skogen.

Läs hela debattartikeln här

En ny rapport från miljöorganisationerna Skydda Skogen och Greenpeace visar att statliga Sveaskog avregistrerar så kallade nyckelbiotoper: skogsområden som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Detta bekräftar hur nödvändigt det är att ta bort Sveaskogs vinstkrav så att de kan börja sätta naturen först.