Login Form

I takt med att omarronderingen av skogsmark blir klar i delar av Dalarnas län bedömer Skogsstyrelsen att avverkningstakten kommer att öka, i många fall i nära anslutning till tätorter och byar. Vi vill därför lyfta vikten av dialog och samråd med närboende, behovet av god planering och en aktiv miljöhänsyn och samtidigt visa på möjligheterna med andra avverkningsmetoder än kalhyggesbruk.

Läs hela debattartikeln här

Om hyggesfritt skogsbruk

Linda Ellegaard Nordström, aktiv i Skydda Skogen debatterar hyggesfritt skogsbruk med Ola Kårén, SCA och Joakim Hjältén från SLU.

Läs mer och lyssna på programmet här

"Skogsbruk utan kalhyggen. Det är en modell som kommunen nu testar i ett skogsområde i Backa. Projektet välkomnas av föreningen Skydda Skogen."


Läs mer här

"Är det möjligt att bedriva ekonomiskt skogsbruk på annat sätt än i dag? Ja, menar Mikael Karlsson, vd för konsultföretaget Silvaskog. I naturliga blandskogar utan hyggen kan miljö och produktion mötas på riktigt."

Läs mer här

"Striden om hur skogen ska skötas har återigen blossat upp. Den här striden är inte ny, den har böljat fram och tillbaka de senaste 250 åren. Nu kräver naturvården och allt fler skogsbrukare alternativ till kalavverkning och man pekar på det tyska skogsbruket där man sällan tar upp stora kalhyggen."


Läs mer här