Login Form

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 11 juni 2020:

Länsstyrelsen (LST) har 2020 givit ut en rapport om skog och klimat: ”Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv”. Rapporten är skriven av skogsnäringens egna forskningsinstitut Skogforsk och innehåller flera grundläggande fel och en politisk riktning som saknar stöd i vetenskaplig konsensus. Vi är mycket kritiska till att rapporten producerats och givits ut av en statlig myndighet som ska vara faktabaserad och arbeta för att nå Sveriges miljömål.

Sundsvalls kommunfullmäktige tar på måndag beslut om en satsning som i samma klubbslag kan leda till ökad skogsskövling och att ett stycke svensk kulturhistoria raderas ut. Priset för skattebetalarna – 785 miljoner kronor. Föreningen Skydda skogen beskriver det som företagsstöd till Europas största skogsägare, SCA.

En kortare version av debattartikeln finns publicerat i Sundsvalls Tidning. Läs gärna även Skydda Skogens reportage Ny logistikpark, eller natur- och kulturvärden? Vilken väg väljer Sundsvalls kommun? om den planerade logistikparken i Petersvik (november 2019).

Detalj ur karta från skötselplanen av Hedlandets naturreservat, 58 procent får avverkas. Det helblå är där skogsbruk med generell hänsyn ska ske, det blåstreckade med förstärkt hänsyn.

Debatt 24 mars 2020. I en tid då flertalet naturskogar avverkas och endast 6 procent av den produktiva skogsmarken är långsiktigt skyddad sker aktivt skogsbruk i flera naturreservat i Sverige. Miljöorganisationen Skydda skogen anser att det produktionsinriktade skogsbruket i bland annat Hedlandets naturreservat och Tyresta naturreservat måste stoppas.

Sveaskog har brukat ett flertal skogar hårt i Ekopark Ejheden i Ore Skogsrike i Rättviks kommun i Dalarna.

Anslagen för skydd av natur måste höjas och ett nytt bytespaket måste till. Samtidigt är det rimligt att näringen som exploaterar de artrikaste ekosystemen tar ett grundansvar utan ersättning, skriver Skydda skogens Elin Götmark och Viktor Säfve, som vill se ett naturvårdsbidrag finansierat genom virkeshandeln.

Kalhygget i Prästskogen med Haverö kyrka i bakgrunden i december 2019. Före landsvägens tid färdades man på vattenvägarna. Då var Haverö strömmar centrala i bygden med en kyrkstig och affär vid kvarnen. Prästskogen var en del av denna unika kulturbygd. Foto: Margareta Ericsson.

Nedanstående slutreplik kommer inte att publiceras i Sundsvalls Tidning på grund av ett högt debattryck om corona-viruset. Slutrepliken kan istället läsas i sin helhet här på Skydda Skogens hemsida:

Replik på stiftsjägmästaren Max Enanders svar på debattartikel om avverkning vid Haverö strömmar.

Den avverkningsstrategi som Svenska kyrkan tillämpar för att rädda klimatet är felaktig enligt många forskare idag.