Login Form

Ju längre vi avvaktar med att kraftigt reducera utsläppen, desto snabbare måste minskningen ske. Varje år som vi ligger kvar på fjolårets utsläppsnivå skjuter vi det nödvändiga arbetet framför oss samtidigt som vi förvärrar problemet, skriver mer än 270 klimatforskare. Diagram från DN 15/3-2019.

DN DEBATT 15/3. Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav, skriver 270 klimatforskare.

För att skydda gamla naturskogar behövs en större post i miljöbudgeten, enligt debattartikeln. Foto: Kristina Bäck

I en debattartikel skriver flera miljöorganisationer att makthavarna är olycksbådande tysta trots att vi närmar oss en ekologisk katastrof.  Författarna tar fram exempel på natur som kan bevaras och återskapas för att begränsa klimatkrisen och massutrotningen av arter.

Så här skriver de:

”Vi anses bara ha två år på oss att enas om en väg framåt för att förhindra en framtida ekologisk katastrof. Makthavarnas tystnad är dock lika öronbedövande som olycksbådande. En viktig del av lösningen, förutom att minska konsumtionen och utsläppen, finns framför näsan på oss. Genom att skydda, stärka och återskapa natur kommer vi stå bättre rustade i en allt varmare, stormigare och osäkrare framtid.”

Skydda Skogen är en av de organisationer som har undertecknat artikeln. Läs hela artikeln här

Ingen påstår att det är lätt att försörja en växande befolkning och samtidigt ta ansvar för miljön och klimatet. Vägen till hållbarhet bör debatteras, men det är onödigt att trampa på hela miljörörelsen, skriver miljöorganisationerna Klimataktion, Skydda Skogen och Älvräddarna i en replik till Rickard Axdorff och Robert Wedmo.

Rickard Axdorff och Robert Wedmo skriver okunnigt om biologisk mångfald och miljö generellt i sin debattartikel (9/5). Bäst hade varit om de först bara läst på lite, förslagsvis en timme på internet, så skulle diskussionen blivit intressantare. Först och främst behöver en alldeles för vanlig missuppfattning redas ut: “Miljörörelsen” eller “Miljöaktivisterna” är inte en centralt styrd organisation med gemensam agenda. Vi är människor från olika delar av samhället som ofta har olika uppfattning om exakt hur lösningarna ser ut och vad som är viktigast att lyfta. Vissa av oss arbetar på organisationer som kan betala ut lön, andra engagerar sig ideellt med en tillfällig känsla av hopp som enda belöning. Ett hopp om att vi i framtiden ska ta större hänsyn till livet på den här planeten. Det vi däremot alla har gemensamt är att vi vill ifrågasätta huruvida människans beslut och leverne är kompatibla med planetens och ekosystemens gränser.

Läs hela repliken i Altinget här.

 

 

Ökad avverkning och biobränslen kommer inte att rädda klimatet som skogsindustrin och politiker ofta påstår. Det enda som hjälper är att minska vår konsumtion och därmed skövlingen av vår natur, skriver Kristina Bäck och Amanda Tas, Skydda Skogen.

Läs hela debattartikeln i Altinget här.

 

Hyggeslandskap i Ore Skogsrike. Foto: Christian Åslund/Greenpeace

Nu kräver 22 organisationer moratorium (stopp) för avverkning i Ore Skogsrike tills en oberoende inventering av skogens naturvärden genomförs. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd. Läs debattartikeln i SvD idag: "Stoppa avverkningen i Ore Skogsrike".

Läs också det öppna brevet till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog.