Login Form

"Maciej Zarembas reportage om skogsbranschens skövling av naturen har samlats till en bok. Sven Olov Karlsson läser om döende flora och fauna, ihålig lagstiftning och en industri som får härja fritt."


Läs mer här

Se filmen här

Exkursion med Skydda Skogen

En film från exkursionsdagen vid forskningsprogrammet Smart Hänsyns vårmöte i trakterna av Hällfors i april 2012. Exkursionsledare var föreningen Skydda Skogen. I filmen intervjuas Lena Gustafsson, programledare för Smart Hänsyn, Viktor Säfve, ordförande för Skydda Skogen, Per Simonsson, ekolog på SCA Skog och Samuel Johnson, doktorand inom Smart Hänsyn.

Se filmen här

"När stockholmspolisen kom till Ojnareskogen för att hjälpa Nordkalk förstöra Gotlands grundvatten och den vackra gamla skogen. Detta blev en ganska lång kortfilmsdogmadokumentär från den första dagen, tisdag 28/8 2012."


Se filmen här

En kort film om situationen i Ojnareskogen där det finska företaget Nordkalk planerar ett enormt kalkbrott. Vilka konsekvenser det kan komma att ha för ekosystemet och den unika artrikedom som området består av. Platsen har extremt höga naturvärden är väldigt känslig för ingrepp. Brottet kan betyda slutet på det magiska liv som skogen myllrar av.


Se filmen här