Login Form

Föreningen Skydda Skogen kommer att inventera skyddsvärda skogar tillsammans med skogs- och mossexperten Elin Götmark 13-17 juni. Vill du följa med och inventera ideellt, så kontakta oss gärna för mer info! Kontaktperson: skogsexperten Viktor Säfve: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

I tio år har föreningen Skydda Skogen arbetat för att skydda Karatj-Råvvåive, ett gammelskogsområde vid fjällkanten i Jokkmokks kommun som är mer än ett kvadratmil stort. I mars 2019 bildades så äntligen ett naturreservat med namnet Karatj-Råvvåive. Men halva skogen saknades. Istället hade markägaren och myndigheter bestämt sig för att påbörja en process med att bilda en ekopark av den södra halvan.

I och med dagens kritiska läge för den biologiska mångfalden i skogen finns inget utrymme för några halvmesyrer när det gäller naturskydd. Ett naturreservat innebär att ett område fredas helt från produktionsinriktat skogsbruk och annan exploatering, utan bortre tidsgräns.

Ekoparker är skogsnäringens egna naturvårdsprojekt, med ett kortsiktigt och ofta svagt naturskydd. Skogsbruk och annan form av exploatering är fortfarande tillåten. Det finns gott om exempel på hur statliga skogsbolaget Sveaskog misskött naturvårdsarbetet i sina ekoparker, där ekonomisk vinst fått stå över naturvård och artbevarande. En ekopark kan inte komma i fråga när det gäller att skydda höga naturvärden i väglös, fjällnära gammelskog.

Därför vill Skydda Skogen se att hela Karatj Råvvåive skyddas som naturreservat, och inget annat. Södra delen av Karatj-Råvvåive måste införlivas i naturreservatet Karatj-Råvvåive.

 

Skriv under uppropet till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Miljödepartementet för att skydda hela Karatj-Råvvåive här (via Mitt Skifte).

 Se filmen Storskogen Karatj-Råvvåive och läs mer om skogen på vår kampanjsida här.

Både lokala och rikstäckande medier reagerade när politiker i Kils kommun i november förra året valde att stoppa Skogsfestivalen i Högboda. Men efter att artister och föreläsare gått samman och bestämt sig för att ställa upp gratis återuppstår nu arrangemanget i regi av Naturskyddsföreningen – utan inblandning från kommunen.

Drax är Storbritanniens största kolkraftverk som förbränner mer kol än något annat kraftverk i Storbritannien och mer ved än något annat kraftverk i hela världen. Mycket av veden som används kommer från kalavverkade skogar i södra USA. 

För att leva upp till Paris-avtalets klimatmål behöver Storbritannien fasa ut koldioxidutsläppen från fossila bränslen och biomassa, inte öka dem. Storbritanniens regering överväger att omvandla kolkraftverket Drax till landets största gaskraftverk istället för att minska energibehovet och övergå till verkligt hållbara energikällor.

Klimatförändringarna leder till torka, översvämningar, extrema värmeböljor och fattigdom. Att förbränna stora mängder naturgas innebär att Storbritannien inte kommer att kunna nå internationella miljömål och att Paris-avtalets 1,5 graders temperaturökning riskerar att överskridas.

Skriv under detta upprop för att förhindra att kraftverket Drax blir Storbritanniens största gaskraftverk. 

Den 6 februari lanserade 23 organisationer kampanjen Vår skog där allmänheten ges en chans att påverka det statliga skogsbolaget Sveaskogs förvaltning. Svenska folket tycker uppenbarligen att detta är en viktig fråga. Nu har över 40 000 personer skrivit under uppropet. Låt oss bli fler; skriv under uppropet Vår skog.

Läs debattartikel i DN här

Läs slutreplik i DN här.