Login Form

En av inventeringsgrupperna njuter av den fläktande vinden i sommarvärmen på en höglägesmyr omgiven av gammal granskog. Stämningen är på topp! Forskningsresan 2019 i Ljungdalen. Foto: Helena Björnström.

OBS!!! FULLBOKAT!! 

OBS! Forskningsresan är nu fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan här.

Den 20–25 juli samlas vi i Arjeplog på STF:s boende Hotell Lyktan. Här har vi tillgång till mat, logi och samlingslokal. Även i år är antalet platser begränsat till 50.

Hjärtligt välkommen till årets gröna festival 2020, som äger rum vid skogstorpet Åfallet, nära byn Haddebo i södra Närke.

Är du sugen på att hålla på med skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt att sätta sig in i? Bor du vid en skog som hotas att huggas ner? Undrar du hur skogsinventeringar går till och vad man ska kika efter?

Exkursion under lördagen vid det närliggande naturreservatet Anddalsglupen. Foto: Emma Löfström.

I  helgen hade vi årsmöte i Järlåsa utanför Uppsala. Vi var ett 30-tal deltagare, både nya och gamla medlemmar.

På fredagen hade vi introduktionsrunda och tittade också på filmen Storskogen Karats-Råvvåive som Skydda skogen producerat under året.

På lördagen hade vi olika diskussionspass samt en exkursion till det närliggande naturreservatet Anddalsglupen. Under diskussionerna pratade vi om aktuella skogsfrågor. Under lördagen kunde man också lämna in konkreta verksamhetsförslag (t ex anordnande av kurser och inventeringar) som sedan behandlades under söndagen.

Den praktfulla palmmossan hittades under exkursionen vid naturreservatet Anddalsglupen. Foto: Emma Löfström.

På söndagen var det årsmöte. Första delen av ett årsmöte handlar ju om året som gått, och mycket har vi gjort! Läs gärna Kristina Bäcks årskrönika för 2019 för en överblick.

Revisorerna hade inget att anmärka på och styrelsen fick ansvarsfrihet. Därefter fastställde vi medlemsavgiften till 100 kr, som förut. Sedan behandlade vi verksamhetsplan och budget. Här är en del av det som är planerat att hända under året:

- Skogsinventeringsresa till Estland i maj.
- Inventering kring Baikansjön i Västerbotten.
- En ny och mer modern hemsida.
- Medverkan och finansiellt bidrag till Forskningsresan 2020.
- Inventering i Karats-Råvvåive-skogen.
- Skog och skogsträdgårdsfestival i Närke.
- Korta Youtube-filmer för att sprida information om skogsfrågor.
- Ett halvårsmöte, som förra året.
- Engagemang i Cementas kalkbrott på File Hajdar på Gotland.
- Vandring utmed Applerumsån utanför Oskarshamn.

Alla förslag inrymdes i budgeten och inget behövdes prioriteras bort. 

Tack till de som ordnade med allt praktiskt, och till mötesordföranden och mötessekreteraren!

Elin Götmark

Slutavverkning, Luopioinen, Pälkäne, Finland. Foto: Tero Laakso, Creative Commons (CCO by 2.0)

Skydda Skogen har denna vecka skickat mail till alla EU parlamentariker och till EU-kommissionen. Föreningen uppmanar parlamentarikerna att agera mot avverkningen av norra Europas sista oskyddade naturskogar. Skogsavverkningen drivs på av Skogsindustrierna, LRF och Centern som för lobbying i EU om att det är klimatneutralt att avverka och producera fler skogsprodukter.