Login Form

Den hänglavsrika naturskogen vid sjön Siebdniesjavrrie är en av de över 30 naturskogar som Sveaskog vill avverka i Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill avverka drygt 100 hektar hänglavsrik barrblandskog vid sjön Siebdniesjavrrie i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun. Skogen har höga naturvärden och är viktig som renbetesmark. Samerna har i samråd med Sveaskog sagt nej till avverkningen två gånger. Sveaskog svarar nu att de ska göra en noggrann bedömning och planering innan slutgiltigt beslut tas. I ett nytt öppet brev till Sveaskog poängterar Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, att skogsbolaget måste respektera samernas nej och sluta fortsätta att planera för att komma åt skogen.

Friluftsbutiken Naturkompaniet skänker varje år en procent av det totala belopp som deras medlemmar handlar för under ett år till ett natur- eller miljövårdsprojekt. Skydda Skogen är nominerad till Naturbonusen där medlemmar i kundklubben Naturkompaniet 365 röstar fram sina favoriter.

En av de värdefulla naturskogar som Sveaskog planerar att avverka i Maskaure sameby. Foto: Björn Mildh.

Det är inte bara i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun som det statliga skogsbolaget Sveaskog kör över samerna under sina samråd inför planerade avverkningar. Det finns ett 50-tal samebyar till som har regelbundna samråd med Sveaskog där skogsbolaget ofta är i överläge. Sveaskog börjar nu dock lyssna på samerna i Maskaure sameby. Bemöt hädanefter alla samebyar med respekt och som jämbördiga parter, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog.

Virkeshög från avverkad skog i Estland. Foto: Karl Adami.

Miljöorganisationen Estonian Forest Aid i Estland är kritisk mot skogsbolagets Stora Ensos skogsavverkningar i Estland. I ett brev uppmanar de Stora Enso att ta hänsyn till den biologiska mångfalden, fåglars häckningsperioder, lokalbefolkningar och klimatförändringarna. Efter att de kontaktat Stora Enso har Estlands dotterbolag till Stora Enso svarat att bolaget är öppen för en dialog i ett specifikt fall.

Ca 400-500 träd höggs ned innan de rättsliga prövningarna var avslutade. Foto: Fredrik Nilsson

Skydda Skogen har tillsammans med Petersvikvännerna denna vecka polisanmält det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB. Bolaget hade lovat att vänta med skogsavverkning tills de rättsliga prövningarna kring logistikparken var avslutade. Men det löftet bröts i förra veckan. Det kommunala bolaget har därmed ljugit för allmänheten.