Login Form

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald. Foto: Olli Manninen

Skydda Skogen är en liten förening men de som är aktiva är väldigt engagerade. Här är ett axplock från det föreningens medlemmar har gjort under året som gått. Det har varit kampanjen Vår Skog, Forskningsresan, Biologiska Mångfaldens dag, engagemang för att rädda hotade naturskogar, inventeringar, engagemang mot avregistrerade nyckelbiotoper och engagemang mot att nyckelbiotoper avverkas med förevändningen om barkborrar. Många debattartiklar och upprop har skrivits. 

Utflykt till en kalkbarrskog. Foto: Kristina Bäck

I helgen som var hade Skydda Skogen halvårsmöte i Sikås, Jämtland. Ett 20-tal deltagare kom. Vi pratade om Skydda Skogen, avverkningar, skogspolitik, klimatet och skogen och vi besökte en fin kalkbarrskog.

Skydda Skogen har mailat Sveaskogs styrelse och bett dem att avanmäla avverkningsanmälan gällande granurskogen vid Guossavare, i Arjeplogs kommun. Skogen är en viktig renbetesmark för renskötande samer och har även höga naturvärden. Sveaskog har tidigare svarat att de inte ska avverka skogen. Men avverkningsanmälan ligger likaså kvar.

Skydda Skogen är kritisk till Regeringens utredning ”Biojet för flyget” och har nu skickat in ett remissvar till Infrastrukturdepartementet. Utredningens förslag för ökad användning av biojetbränsle och ökad produktion av biojetbränsle är missvisande. Det bygger på felaktiga grundantaganden om att biobränslen ger nollutsläpp, skriver föreningen.

Annvi Sjöberg berättade hur man kan få in biologisk mångfald i sin trädgård. Foto: Viktor Säfve

I lördags var det ”Hjärta och Jord festival” vid Åfallet Skogsträdgård i Örebro län. Skydda Skogen var på plats med ett bord där vi sålde boken "Skogslandskap Farväl", pratade med folk om skog och lämnade broschyren ”Nyfiken på Skog”, till de som var intresserade. I en stor tältkåta hölls föredrag om skog, skogsträdgård, permakultur och biologisk mångfald och det lästes dikter.