Login Form

Den avverkningsplanerade naturskogen vid Bientie är en viktig renbetesmark. Foto: Björn Mildh.

​Öppet brev från Björn Mildh och Leif Lundberg till Sveaskog 19 mars 2019:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Redan den 11 februari uppmanade jag Sveaskog att redovisa sina naturvärdesbedömningar av skogen i Bientie, Maskaure skogssameby i Norrbotten. Även Leif Lundberg i byn har bett Sveaskog om redovisningen. Men inget visas, allt hemlighålls.   

Rumänsk skog, Karpaterna. Det avverkas stora mängder urskog där som blir biobränsle. Foto: Carpathianland via Flickr

”EU måste sluta elda upp våra skogar och investera i att skydda världens skogar istället. Det är det bästa botemedlet mot klimatförändringarna”. Det anser några miljöorganisationer och individer från Estland, Irland, Frankrike, Rumänien, Slovakien och USA. I veckan inledde de en rättsprocess i EU-domstolen mot EU:s förnyelsebardirektiv (REDII). 

De sex klagande vill att EU-domstolen ska avskaffa villkoren för biobränsle från skogen, så att det varken är valbart eller får understöd inom EU. Dr. Mary S. Booth, chef för Partnership for Policy Integrity (PFPI) i USA och vetenskaplig rådgivare i rättsfallet, säger i ett pressmeddelande:

-EU:s policy förlitar sig på falska och oansvariga antaganden om att det är koldioxidneutralt att förbränna biobränsle från världens skogar. Men många internationella forskare, inklusive EU:s egna vetenskapliga rådgivare, har varnat om att förbränning av biobränslen ger ökade koldioxidutsläpp. 

Läs hela artikeln på Natursidan

 

Den numera avverkade skogen vid Laxtjärnberget i Arvidsjaur kommun. Foto: Björn Mildh

Sveaskog har avverkat ca 20 hektar brandpåverkad tallnaturskog vid Laxtjärnberget i Arvidsjaurs kommun. Därutöver har ytterligare 2 hektar värdefull tallskog avverkats – en skog som helt omgavs av en registrerad nyckelbiotop (skog med höga naturvärden). Denna skog hade tidigare gallrats av Sveaskog för att få bort naturvärdena men hyste i övrigt lika höga naturvärden som den omgivande nyckelbiotopen. Sveaskog kände till skogsområdenas naturvärden men valde ändå att avverka. De ville inte heller visa upp sin naturvärdesbedömning av skogarna.

Triabo innan avverkning. Foto: Erland Lindblad
Triabo efter avverkning. Foto Erland Lindblad

Förra veckan kalavverkades en nyckelbiotop söder om Fagerhult i Småland av det FSC-certifierade skogsbolaget Södra. Skogsstyrelsen hade gett tillstånd till avverkningen på grund av granbarkborreangrepp, enligt maskinföraren. En annan nyckelbiotop i Triabo i Hultsfreds kommun avregistrerades som nyckelbiotop för att sedan avverkas av det FSC-certifierade bolaget Holmen Skog. I skogen växte mycket lövskog, hassel och tall. Gran var inte ens det dominerade trädslaget, ändå kalavverkades hela skogen. Flera nyckelbiotoper är avverkningsanmälda med förevändningen om att granbarkborren angripit dem.

Läs hela artikeln på Natursidan

Från Plockhuggets nyhetsbrev februari 2019:

Naturnära skogsbruksplan?

Plockhugget undersöker intresset för naturnära skogsbruksplaner, som utgår från vad skogsägaren själv vill med sin skog. Om detta låter intressant för dig så skriv gärna upp dig här.

Tipsa oss om sågverk!

Plockhugget söker efter små och mellanstora sågverk som vill hitta nya marknader och kan vara intresserade av ett samarbete med oss. Har du tips? Du kan skriva in uppgifter som hjälper oss att hitta dem här.