Login Form

Granurskogen som Sveaskog tidigare avverkningsamält på Guossavare och som numera är klassad som naturvårdsskog. Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog har klassat två av sina avverkningsanmälda naturskogar i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun som naturvårdsskogar efter kritik. Sveaskog hann dock röja bort underväxten innan klassningen och borde inte ha avverkningsanmälts alls. Det skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Luleå och Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog. De undrar om man kan lita på att Sveaskog inte klassar ner skogarna till produktionsskog igen.

Det öppna brevet från Leif Lundberg, Björn Mildh och Johanna Nilsson till Sveaskog i sin helhet:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Bildalbumen visar naturskogen på Guossavare och Makkavare i Maskaure sameby:

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/sveaskog-har-avverkningsplanerat-en-fjallnara-granurskog/ ​

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/naturskogen-makkavare/

Först nu skall dessa två fjällnära skogar som redan var avverkningsanmälda och underväxtröjda och klara att huggas klassas om till NO (Naturvård Orörd) enligt Sveaskog.

"Skogen på Guossavare och Makkavare är båda klassade som naturvårdsskogar, men det finns en fördröjning i våra system vilket gör att uppdateringen inte sker så ofta. Att de är klassade som naturvårdsskogar kommer så småningom även synas på vår hemsida". (Sveaskogs besked den 20.11.2019).

​Klassningen NO borde ha varit självklar från första början. Naturvärden skall inte först behöva uppmärksammas av samebyn och naturvårdare. I synnerhet om Sveaskog fått förtroendet att helt internt göra alla naturvärdesbedömningar i bolagets skogar.

Sveaskogs NO-klassning innebär heller ingen garanti för att skogarna inte avverkas.

Det enda som behövs är ett lika internt beslut att igen klassa ner skogen till PG (Produktionsskog) och slutavverka. Vi har hur många exempel som helst på detta!

Alla formalia är ju dessutom redan klara för Guossavare och Makkavare och en avverkningsanmälan gäller i 5 år. Den ligger fortfarande kvar för bägge skogar. (Även för nu NO-klassade Strandberget i Arvidsjaurs kommun).

Ingen nyckelbiotop eller renbetesskog står säker i Sveaskogs marker.

Hur skall man kunna lita på Sveaskog?

Hälsningar,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Skogslandskap i Transylvanien i Rumänien. Foto: Bergadder (Pixabay, CCO Commons).

Svenska möbeljätten Ikea är verksam i Rumänien, ett land som har stora problem med illegal avverkning. Ikea-företaget Ingka Investments har dragits inför domstol i Rumänien för köp av skog, som egentligen tillhör någon annan. Träet i Ikeas möbler är dessutom FSC-certifierat, trots att det med stor sannolikhet kommer från skog med höga naturvärden.

Skogslandskap i Transylvanien i Rumänien. Foto: Bergadder (Pixabay, CCO Commons).

Rumänien hyser en stor del av Europas kvarvarande gammelskogar och urskogsartade skogar utanför Skandinavien. Dessa värdefulla skogliga ekosystem är hem för en rik biologisk mångfald. Illegal avverkning är ett stort problem i Rumänien och nyligen mördades två skogsvaktare i Rumänien. Skydda Skogen har skrivit under ett öppet brev tillsammans med 45 andra organisationer till Rumäniens president och regering med en uppmaning om att de offentligt bör fördöma de två morden och agera för att skydda både de som arbetar med att bevara skog och själva skogarna.

Sveaskogs nybrutna väg genom gammal naturskog med höga naturvärden på Gijmiesgielas i Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog har brutit in en väg genom naturskogen vid Gijmiesgielas i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen har höga naturvärden och håller nyckelbiotopsklass. Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Luleå och Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, ifrågasätter vägdragningen genom den värdefulla naturskogen i ett öppet brev till Sveaskog.

Bäck i Yxsjöskogen i Härryda kommun. Foto: Michael Nilsson

Naturskyddsföreningen i Härryda har skickat en skrivelse till Härryda kommun om att den kommunägda marken bör undantas från skogsbruk. Det skulle gynna den biologiska mångfalden, friluftslivet och klimatet genom ökad inbindning av koldioxid i växtlighet och mark. Eftersom kommunen inte har krav på ekonomisk avkastning av sitt skogsbruk skulle detta inte kosta kommunen något. Förhoppningen är att liknande uppmaningar framförs även i andra kommuner.