Login Form

Håll även utkik efter den nya uppdaterade versionen av "Nyfiken på skog?" som kommer att lanseras inom de närmsta månaderna.

Finska miljöorganisationen Natur och Miljös inventeringshandbok Stig in i skogen (2007) ger praktiska råd om hur man inventerar naturvärden i skogen. Skriften presenterar en metod som utgår från fyra olika infallsvinklar: landskapsnivå, naturtyper, strukturer och indikatorarter. Inventeringshandboken Stig in i skogen kan laddas ner här.