Login Form

Pressmeddelande från nätverket Skydda Skogen

7400 personer har skrivit på ett upprop där regeringen uppmanas att snabba på arbetet med reservatbildning i skogar med höga naturvärden, skogar som annars riskerar att avverkas. Nätverket Skydda Skogen har samordnat uppropet.

– Medan de sista gammelskogarna faller och en kraftig ökning av anslagen skulle behövas, gör regeringen tvärt om och skär ned. Regeringens beslut att skära ned anslagen för reservatskydd av naturskogar är inkonsekvent, obegripligt och oförsvarbart, särskilt i en tid då staten har relativt gott om pengar, säger Anders Delin som är en av initiativtagarna till uppropet.

Konflikten mellan bevarande och avverkning skärps i takt med att de sista resterna av gammal skog med höga naturvärden krymper. Hur mycket skog som finns kvar med höga naturvärden är svårt att uppskatta, men ofta nämns siffror kring fyra procent. Den andel som redan har fått skydd ligger mellan en och två procent. Målet enligt biologerna är att cirka tio procent ska undantas från skogsbruk för att rädda de många arter som inte klarar att leva i skogsnäringens unga enformiga skogar. Detta är det långsiktiga målet i det nationella bevarandearbetet. Miljömålsrådet har konstaterat att reservatbildningarbetet går för långsamt och att inte ens det kortsiktiga målet kommer att kunna nås i tid. Arbetet är minst tio år försenat.

Den virkesbrist som nu råder, gör att avverkningstrycket mot de gamla skogarna är mycket starkt. Ännu fler gamla naturskogar kommer på grund av regeringsbeslutet raskt att försvinna, och kommer aldrig att kunna återskapas.

- Anslagen för inköp av skog för reservatbildning är visserligen en budgetpost, men går ju inte till konsumtion, utan fungerar som en investering för framtiden, säger Anders Delin.

- Han menar att den skog som köps in finns kvar och med stor sannolikhet kommer att få ett ökat värde när bristen på värdefulla naturmiljöer i framtiden blir allt mer uppenbar, inte bara i Sverige utan också i andra delar av Europa och världen. Redan i dag finns skog vars värde består mer av utnyttjande för rekreation, jakt, fiske etc. än av virkesproduktion och virkesförsäljning.

Världen över arbetar både rika och fattiga länder för att stoppa förlusten av höga naturvärden. Vid FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 slog stats- och regeringscheferna i världen fast att förlusten av biologisk mångfald ska upphöra till år 2010. Samma mål har lagts fast inom Europeiska Unionen.

När regeringen nu minskar anslagen sviker Sverige både nationella och det internationella miljöarbetet.

Skydda Skogen 

Kontaktpersoner:  Anders Delin 0290-70087, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hans Sundström, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel:0611-41085

Uppropets vädjan till regeringen:

-          skydda all gammelskog som finns kvar

-          höj reservatsanslagen

-          uppfylla miljömålet levande skogar.

Hela uppropet och mer info finns på www.skyddaskogen.se/upprop