Login Form

NSD skriver om filmen "Storskogen Karatj-Råvvåive" som hade premiär i Jokkmokk för 75 personer 2019-04-10. Läs artikeln här: Premiär för film om storskogen

Ojnareskogen är äntligen räddad! Högsta domstolen har sagt nej till prövningstillstånd vilket innebär att det inte blir stenbrytning i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland. SMA Mineral säger att de ska gå vidare med ärendet till Europadomstolen men de kan endast få rätt till eventuellt skadestånd, inte rätt till att bryta sten i Ojnare, enligt miljöjurist. 

Violmussling på en låga, en rödlistad art i den av Sveaskog avverkade gammelskogen i Njoka. Foto: Björn Mildh

I fem exempel visar Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten hur statliga Sveaskog inte lever upp till sina löften om att alla skogar ska bedömas ordentligt innan avverkning. Sveaskogs skogspolitiska chef Olof Johansson har försäkrat att alla skogar ska bedömas innan avverkning sker så att inga höga naturvärden skövlas. Men Sveaskog fortsätter avverka skog med höga naturvärden och har vägrat att visa upp sina naturvärdesbedömningar.

Äldre naturskog i Karatj Råvvåive. Foto: Andreas Garpebring.

Skydda Skogen har länge arbetat för att skydda skogsområdet Karatj Råvvåive. I november 2018 nåddes en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och markägaren Jokkmokks allmänning, om att skydda halva området. Även 10 andra områden ingick i överenskommelsen.

Eftersom kostnaden för Karatj Råvvåive överstiger 20 miljoner kronor behövdes ett godkännande från regeringen. Det beslutet är nu fattat, meddelades i ett pressmeddelande från regeringskansliet den 28 mars 2019. 

Det är oroande att Sveaskog undanhåller underlag som avverkningsbeslut vilar på. De
inventeringar som har gjorts ideellt visar mycket höga naturvärden. Foto: Jonas Nordenström

Sammanlagt 109,9 hektar naturskog med rödlistade arter på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele planeras att avverkas av Sveaskog. Skogsområdet är en så kallad frivillig avsättning med flera avverkningsanmälningar som ligger intill varandra. Skogarna kring Sorsele är redan hårt avverkade i alla väderstreck. Naturskyddsföreningen har inventerat skogen men får dåligt gehör från Sveaskog, skogsstyrelsen och länsstyrelsen. 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade har Naturskyddsföreningen påträffat vid sin inventering. En av dem är den starkt hotade svampen urskogsporing. Enligt Artdatabanken ska områden där den växer undantas från skogsbruk. 

Läs hela artikeln på  Natursidan