Login Form

Rikligt med hänglav i den avverkningsanmälda skogen vid Vågträsk.

Sveaskog vill avverka sammanlagt 15 hektar skog med höga naturvärden vid Vågträsk, ca 2 mil nordost om Malå i Västerbottens län. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till Sveaskog, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och uppmanar bolaget att dra tillbaka sina avverkningsanmälningar.

Den rödlistade vedsvampen doftticka (VU; sårbar) och den nära hotade lunglaven (NT) på sälg.

Skogsbolaget SCA avbryter tills vidare sina planer att avverka ett flertal skogar med höga naturvärden vid Marktjärn, ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun i Västernorrlands län. Detta efter att Skydda Skogen har informerat Skogsstyrelsen om skogarnas höga naturvärden och uppmanat SCA att dra tillbaka sina avverkningsplaner. Totalt handlar det om drygt 40 hektar skog.

Skogsmaskinen som stoppades av skogsengagerade personer i april.

Denna vecka har Skydda Skogen skickat ett nytt brev till Sveaskogs styrelse med kopia till länsstyrelsen med uppmaningen till bolaget att inte avverka 40 hektar naturskog vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun. Sveaskog har avverkningsanmält skogen trots att lokalbefolkning, ideell naturvård och länsstyrelsen har reagerat mot planerna. Länsstyrelsen planerar att göra ett naturreservat i närheten och vill undersöka möjligheten att inkludera det avverkningsanmälda området.

Det var i april som några skogsengagerade personer lyckades stoppa en skogsmaskin från att börja avverka skogen vid Lill-Skarja. Dessförinnan har Skydda Skogen tillsammans med Leif Lundberg från Maskaure sameby skickat ett öppet brev till Sveaskog och bett dem att inte avverka. Men hotet om avverkning kvarstår fortfarande.

I brevet som skickades denna vecka uppmanar Skydda Skogen återigen Sveaskog att dra tillbaka sin avverkningsanmälan och att länsstyrelsen ges möjlighet att inventera skogsområdet vid Lill-Skarja. Skydda Skogen uppmanar även Sveaskog att inleda ett nytt samråd med Maskaure sameby.

Ideell naturvård har tidigare utfört en snabb visuell bedömning av skogen. Denna bedömning talar för höga naturvärden, mest troligt av nyckelbiotopsklass. Maskaure skogssameby är mycket angelägen om att skogen inte skall avverkas. Vid snörika vintrar är skogen ovärderlig då den är hänglavsbärande. I det kuperade landskapet tinar skogen tidigt på våren vilket skyddar renkalvarna under sina första veckor i livet.

Granurskogen som Sveaskog avverkningsamält på Guossavare. Foto: Björn Mildh

Nu har FSC-certifierade Sveaskog avverkningsplanerat en granurskog med höga naturvärden i Arjeplogs kommun. ”Så skriande är bolagets rådande virkesbrist att även urskog som ligger ovan gränsen för fjällnära skog har avverkningsplanerats”, skriver Naturskyddsföreningen och Maskaure Sameby i ett gemensamt brev till bolaget.

Tusentals nyckelbiotoper, det vill säga skog med höga naturvärden, har avregistrerats som nyckelbiotoper av de stora skogsbolagen för att kunna avverkas. Det visar en karta som aktiva i Skogsgruppen Kronoberg i Naturskyddsföreningen har gjort. Kartan täcker hela Sverige och bygger på data från Skogsstyrelsen. Många av dessa värdefulla skogar har sedan avverkningsanmälts eller avverkats.

Läs hela artikeln på Natursidan