Login Form

Skogsmaskinen som stoppades av skogsengagerade personer i april.

Denna vecka har Skydda Skogen skickat ett nytt brev till Sveaskogs styrelse med kopia till länsstyrelsen med uppmaningen till bolaget att inte avverka 40 hektar naturskog vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun. Sveaskog har avverkningsanmält skogen trots att lokalbefolkning, ideell naturvård och länsstyrelsen har reagerat mot planerna. Länsstyrelsen planerar att göra ett naturreservat i närheten och vill undersöka möjligheten att inkludera det avverkningsanmälda området.

Det var i april som några skogsengagerade personer lyckades stoppa en skogsmaskin från att börja avverka skogen vid Lill-Skarja. Dessförinnan har Skydda Skogen tillsammans med Leif Lundberg från Maskaure sameby skickat ett öppet brev till Sveaskog och bett dem att inte avverka. Men hotet om avverkning kvarstår fortfarande.

I brevet som skickades denna vecka uppmanar Skydda Skogen återigen Sveaskog att dra tillbaka sin avverkningsanmälan och att länsstyrelsen ges möjlighet att inventera skogsområdet vid Lill-Skarja. Skydda Skogen uppmanar även Sveaskog att inleda ett nytt samråd med Maskaure sameby.

Ideell naturvård har tidigare utfört en snabb visuell bedömning av skogen. Denna bedömning talar för höga naturvärden, mest troligt av nyckelbiotopsklass. Maskaure skogssameby är mycket angelägen om att skogen inte skall avverkas. Vid snörika vintrar är skogen ovärderlig då den är hänglavsbärande. I det kuperade landskapet tinar skogen tidigt på våren vilket skyddar renkalvarna under sina första veckor i livet.

Tusentals nyckelbiotoper, det vill säga skog med höga naturvärden, har avregistrerats som nyckelbiotoper av de stora skogsbolagen för att kunna avverkas. Det visar en karta som aktiva i Skogsgruppen Kronoberg i Naturskyddsföreningen har gjort. Kartan täcker hela Sverige och bygger på data från Skogsstyrelsen. Många av dessa värdefulla skogar har sedan avverkningsanmälts eller avverkats.

Läs hela artikeln på Natursidan

 

NSD skriver om filmen "Storskogen Karatj-Råvvåive" som hade premiär i Jokkmokk för 75 personer 2019-04-10. Läs artikeln här: Premiär för film om storskogen

Naturskogen vid Lill-Skarje som Sveaskog vill avverka. Foto: Björn Olin.

Den gamla naturskogen vid Lill-Skarja utanför Arjeplog får stå kvar ett tag till då Sveaskog har avbrutit sin planerade avverkning på tisdagsmorgonen. Två skogsengagerade privatpersoner var på plats i skogen på morgonen när skördaren kom. Om de inte hade varit där hade avverkningen påbörjats. Skogen är en viktig renbetesplats och kalvningsområde, den har också höga naturvärden.

På måndagskvällen åkte två privatpersoner som vill vara anonyma till Lill-Skarja och tältade i den hotade skogen. En av dem berättar:

– Vi väcktes av lastbilen på morgonen och lite sömndruckna gick vi mot uppställningsplatsen. Efter att ha resonerat lite med föraren börjar han lätta upp. Han kontaktade sin uppdragsgivare och fick beskedet att de på Sveaskog skulle ha ett möte. Två timmar senare får han ett telefonsamtal som vi förstår är glädjande - att de avbryter avverkningen för tillfället. Det kändes lite overkligt när han sa att de väljer att skjuta upp avverkningen och jag har fortfarande lite svårt att förstå vad som hänt. Skogen får stå kvar, i alla fall en stund.

Skogen till höger om vägen skulle Sveaskog avverka.

Upprepade gånger har Länsstyrelsen i Norrbottens bett Sveaskog att avvakta med avverkningen vid Lill-Skarja tills det blir barmark. Detta eftersom de vill inventera skogen. Hittills har ideell naturvård endast gjort en snabb bedömning i skogen som talar för att den har höga naturvärden, troligtvis av nyckelbiotopsklass. Tillsammans med Maskaure sameby har Skydda Skogen skickat ett öppet brev till Sveaskog där det bland annat står:

"Vi ber er att omedelbart dra tillbaka er avverkningsanmälan vid Lill-Skarja. Sveaskog ska inte som statligt bolag köra över samebyar och avverka skogar med höga naturvärden."

Skydda Skogen har även skickat brev till landshövdingen och länsstyrelsen i Norrbotten med en begäran om ett interimistiskt reservat vid Lill-Skarja. Maskaure sameby har också skickat brev till landshövdingen men varken samebyn eller Skydda Skogen har fått något svar ännu.

Maskaure sameby hade ett samråd med Sveaskog så sent som förra tisdagen och då sa Sveaskog blankt nej till att avvakta med avverkningen. På Twitter skriver Sveaskog att samebyn under samråd har godkänt skogsåtgärderna. Det stämmer- 2016 när avverkningsanmälan i Lill-Skarja kom in hade samerna ett samråd med Sveaskog och då fick de skriva under ett papper på avverkningen. Men sedan dess har samebyn ångrat sig. Leif Lundberg, representant från Maskaure sameby har varit i Lill-Skarja och sett all gammal skog med hänglav tillsammans med skogskämpen Björn Mildh. Och han tycker att man har rätt att ångra sig. Avverkningarna idag är så stora och Sveaskog avverkar så friskt och våldsamt i trakterna och de har bråttom. Detta är bara en fortsättning på kolonisationen av samernas marker, menar Leif Lundberg.


I skogen är det knotiga gamla tallar och mycket hänglavar.

Sveaskog skriver nu på Twitter att de kommer att ta ny kontakt med samebyn för att lyssna på varför de har ändrat åsikt och att det är viktigt att samråden skapar förutsättningar för ett hållbart skogsbruk.

Nyligen krävde 23 organisationer och 45 000 privatpersoner att Sveaskogs avkastningskrav sänks för att göra det möjligt för bolaget att skydda alla skogar med höga naturvärden. Skydda Skogen och 11 andra organisationer skrev även ett öppet brev till Sveaskog i mars med krav om att naturskogen vid Lill-Skarja och andra äldre skogar med höga naturvärden måste skyddas långsiktigt. Sveaskog har hittills inte svarat på detta brev.

Gammelskogen vid Lill-Skarja har lågor och gott om hänglav.

Ojnareskogen är äntligen räddad! Högsta domstolen har sagt nej till prövningstillstånd vilket innebär att det inte blir stenbrytning i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland. SMA Mineral säger att de ska gå vidare med ärendet till Europadomstolen men de kan endast få rätt till eventuellt skadestånd, inte rätt till att bryta sten i Ojnare, enligt miljöjurist.