Login Form

Yngre lövskog och värdefulla partier med äldre barrnaturskog har gallrats hårt och avverkats i Sveaskogs ekopark Dubblabergen. Även ett flertal fröträdställningar planerades för avverkning i oenighet med Sveaskogs ekoparksplan, men stoppades av en ideell naturvårdare. Obs! Klicka på en stor bild för att få högupplöst bildkvalitet.