Login Form

Brev och inspel

Title 2020 - Överklagan angående dispens för granbarkborrebekämpning
Description

Föreningen har skickat ett överklagande till länsstyrelsen i Stockholms län för dispens för att bekämpa granbarkborre i 168 naturreservat. Föreningen anser baserat på forskning att bekämpning gör mer skada än nytta.

Version
File Download