Login Form

Brev och inspel

Title 2018 - angående utredning om artskyddsförordningen
Description

Brev skickat till miljödepartmentet och näringsdepartmentet gällande den översyn av artskyddsförordningen som planeras. Brevet undertecknats av företrädare för fyra naturvårdsorganisationer, nämligen Johanna Sandahl , ordförande Naturskyddsföreningen, Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige samt David van der Spoel, talesperson Skydda skogen.

Version
File Download