Login Form

Brev och inspel

Title 2018 - Yttrande gällande revidering av regional strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län
Description

Skydda Skogen yttrar sig angående Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsens förslag till reviderad strategi för statligt skydd av skog. Föreningen anser det är bra att nuvarande strategi uppdateras då det finns brister i den gällande. Föreslagna ändringar innebär dock inte att man kommer tillrätta med de problem som finns i nuvarande strategi.

Version
File Download