Login Form

Brev och inspel

Title 2018 - Anmälan om förekomst av naturskogsliknande barrskog vid Hällsnäs
Description

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen önskar till Skogsstyrelsen anmäla en förekomst av ett naturskogsliknande skogsområde med höga naturvärden. Skogsområdet ligger strax väster om Mölnlycke vid Hällsnäs i Härryda kommun inom skogsfastigheten Bårhult 1:2. Inom området finns en nyligen inlämnad avverkningsanmälan på 3,6 hektar (avv. anm. A 38116-2018).

Version
File Download