Login Form

Brev och inspel

Title 2018 - Yttrande om Cementas ansökan om tillstånd till utökad tältverksamhet vid Slite, Gotland
Description

Yttrande från föreningen Skydda Skogen över Cementa AB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt; ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite, Gotlands kommun, Gotland län”.

 

Version
File Download