Login Form

Brev och inspel

Title 2018 Brev till Sydved om Hällsnäs gammelskog
Description

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen miljöföreningar uppmanar Sydved att inte avverka Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.

Version
File Download