Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Brev om biobränslen till flyg
Description

Föreningen Skydda Skogen informerar Maria Wetterstrand om biobränslens negativa effekter med anledning av en utredning om hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska klimatutsläppen.

Version
File Download