Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Öppet brev till Sveaskog: Avverka inte våra sista äldre naturskogar
Description

”Vi är djupt bekymrade över att statliga skogsbolaget Sveaskog avverkar och planerar att avverka skogar med höga naturvärden”. Det skriver 12 organisationer i ett öppet brev till Sveaskog. Brevet går även till näringsminister Ibrahim Baylan, miljöminister Isabella Lövin och landsbygdsminister Jennie Nilsson samt berörda myndigheter.

Version
File Download