Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Plockhuggets inbjudan till kurs om kalhyggesfritt skogsbruk
Description

Kurs om kalhyggesfritt skogsbruk för kommuner och andra politiskt styrda organisationer  i Göteborg 2-3 maj 2019.

Hur ställer man om till hyggesfritt skogsbruk? På vilket sätt kan det stärka friluftsliv och turism? Hur kan en cirkulär ekonomi inom skogsbruk och virkeshandel gynna medborgarna? Hur fungerar hyggesfritt skogsbruk i förhållande till miljömålen?

Version
File Download