Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Öppet brev till Sveaskog om Lill-Skarja
Description

Sveaskog planerar att avverka den värdefulla äldre naturskogen vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun, som är viktig renbetesmark och kalvningsland, i slutet av april 2019. Skydda Skogen och en representant från Maskaure sameby uppmanar Sveaskog att omedelbart dra tillbaka sin avverkningsanmälan vid Lill-Skarja.

Version
File Download